Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Portefeuille-analyse: onafhankelijke second opinion

Een second opinion van uw beleggingsportefeuille

U bezit één of meerdere beleggingsportefeuilles maar u vraagt zich af of deze nog steeds optimaal aan uw 'echte' risicoprofiel beantwoorden. Wellicht werkt u met meerdere beheerders en wenst u goed overzicht te houden over het totaal van uw portefeuilles en de risico's welke u in de toekomst loopt. Hoe weet u zeker dat u hierin optimaal geadviseerd wordt?

Portefeuille-analyse

Wealtheon biedt portefeuille-analyses en -consolidaties aan voor zowel particulieren als family offices. Uitgaande van de expertise welke wij dagelijks ten behoeve van onze cliënten aanwenden, stellen wij voor u een rapport op dat is gericht op de beoordeling van diverse risicofactoren.  Denkt u hierbij aan de huidige spreiding van uw portefeuille en de gewenste spreiding in het licht van de verwachte macro-economische ontwikkelingen. In onze portefeuille analyse rapporteren wij verder - maar niet gelimiteerd tot - over eventuele risico’s verbonden aan:

  • macro-economische ontwikkelingen;
  • trendwijzigingen van de rente;
  • valuta trends;
  • valuta;
  • niet-liquide effecten/beleggingen.

U kunt een gedetailleerd en objectief verslag verwachten. Elke positie is van belang. In onze rapportage komen nagenoeg alle beleggingscategorieën aan bod. Wij zullen zowel de aandelen als de obligaties analyseren. Uiteraard maken ook trackers, beleggingsfondsen en gestructureerde producten deel uit van de analyse. Een aantal alternatieve producten - zoals Hedge Funds en Private Equity - komt bij gebrek aan informatie echter niet in aanmerking.

Niet zomaar een verslag

Ons team van analisten geeft aanbevelingen over het totaal van uw portefeuille: vanaf de algemene spreiding van uw portefeuille tot de individuele posities. Zo blijkt dat bijvoorbeeld een overzicht van (in)directe kosten welke aan beleggingsfondsen zijn verbonden (TER) vaak de samenstelling van de portefeuille in een ander daglicht stelt. Ons enige doel is om u een professioneel totaalbeeld van uw portefeuille te geven.

Hoe gaan we te werk?

De second opinion kan eenmalig voor u opgesteld worden of op meer frequente basis (kwartaal, jaar). Onze adviezen worden gebaseerd op de macro- en micro-economische analyses welke wij dagelijks verrichten ten behoeve van onze afdeling vermogensbeheer. Hierdoor kunnen wij onze rapporten op gefundeerde wijze opstellen.

Om onze objectiviteit te garanderen en om iedere vorm van belangenconflicten te vermijden, verzoeken wij u om uw portefeuille anoniem (zonder naam van de beheerder of van de privébank) aan ons door te geven.

Afhankelijk van de omvang, de soorten activa en de frequentie spreken we vooraf de vergoeding af. Zo sluiten we verrassingen uit. Voor de evaluatie van ons rapport is een persoonlijke ontmoeting sterk aanbevolen. En mocht u besluiten om cliënt van Wealtheon te worden dan wordt de vergoeding van de eenmalige second opinion verrekend met de beheervergoeding uit uw portefeuille.

Meer informatie

Wilt u een brochure aanvragen of teruggebeld worden door één van onze specialisten?