Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Veelgestelde vragen

Een aandeel kan gezien worden als het bezit van een deel van het vermogen van een onderneming. Aandelen zijn deelnemingen in het aandelenkapitaal van een vennootschap.  Bij winst kan een onderneming ervoor kiezen om aandeelhouders daarvan mee te laten profiteren d.m.v. bijvoorbeeld dividend (winstuitkering).

Wat zijn de voordelen van aandelen

Het rendement vanuit aandelen kan hoger zijn dan het rendement op bijvoorbeeld spaargeld of obligaties.

Wat zijn de nadelen van aandelen

U loopt een risico, de waardeontwikkeling is afhankelijk van de (verwachte) bedrijfsresultaten en de manier van dividend-uitkering. Bij faillissement staan aandeelhouders achter aan in de rij bij verdeling van het (eventueel) nog aanwezige kapitaal.

Aandelen binnen een beleggingsportefeuille

Aandelen nemen een vaste plaats in binnen beleggingsportefeuilles. Het is niet ongebruikelijk dat een portefeuille van een belegger voor circa 30% tot 70% uit aandelen bestaat. Het gebruik ervan is echter niet eenvoudig.

De belangrijkste reden om in aandelen te beleggen is gelegen in het hogere rendement dat hiermee behaald kan worden, in vergelijking met sppageld, obligaties en onroerend goed. Hoewel studies tot verschillende uitkomsten leiden, kan in het algemeen gezegd worden dat aandelen, over een lange reeks van jaren beschouwd, een rendement hebben dat gemiddeld circa 2%-punt tot 3%-punt hoger is dan dat van obligaties.

De fluctuaties in die rendementen zijn echter aanmerkelijk groter dan die van obligaties. Er doen zich ook met een zekere regelmaat jaren voor waarin aandelen een (flink) lager rendement hebben dan obligaties. Dit impliceert dat er een betrekkelijk lange beleggingshorizon moet zijn, wil het beleggen in aandelen in aanmerking komen.

Bij een optie geeft de partij die de optie verstrekt de houder van de optie het recht om tijdens of aan het eind van een bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of te verkopen (bijvoorbeeld aandelen of een vastgestelde hoeveelheid goud).

De prijs waarvoor hij de onderliggende waarde koopt of verkoopt is van tevoren bepaald, of er is overeengekomen op welke wijze die prijs bepaald zal worden.

De houder hoeft geen gebruik te maken van de optie.  Voor dit recht betaalt de houder meestal een premie aan de verstrekker.

Het kopen van callopties en putopties

Bij een calloptie krijgt de houder van de optie het recht om tijdens, of aan het eind van een bepaalde periode een bepaalde hoeveelheid van de onderliggende waarde  te kopen, tegen een vooraf overeengekomen prijs.

Een  putoptie geeft de houder het recht om een bepaalde hoeveelheid van de onderliggende waarde van de optie de verkopen tijdens of aan het eind van een bepaalde periode, tegen de afgesproken prijs.

Het verkopen of schrijven van opties

Degene die de optie schrijft  neemt de verplichting op zich om de onderliggende waarde te leveren (schrijver van de calloptie) of af te nemen (schrijver van de putoptie) tegen de afgesproken prijs. Voor deze leverings- of ontvangstplicht ontvangt de schrijver een premie.

Bij het schrijven van opties is er een onderscheid tussen gedekt en ongedekt schrijven van opties. Gedekt schrijven betekent het schrijven van een calloptie op een onderliggende waarde die de schrijver zelf in bezit heeft. Bij ongedekt schrijven heeft de schrijver deze waarde niet in bezit en moet deze worden aangekocht op basis van de dan geldende koers. Putopties schrijven wordt altijd als ongedekt gezien.

Wat zijn de voordelen van beleggen in opties?

Bij het aangaan van een optiecontract hoeft maar een klein deel van de onderliggende waarde te worden verrekend/betaald. Wanneer door koersverandering de onderliggende waarde wijzigt, kan dit voor de houder van de optie tot grotere winsten leiden (de zogenaamde hefboomwerking). De koper van een optie kan de betaalde premie verliezen, maar het verlies is beperkt tot de premie en kan niet meer bedragen. Het gedekt schrijven van een calloptie kan dienen om een effectenportefeuille deels te beschermen tegen waardevermindering.

Wat zijn de nadelen van beleggen in opties?

Bij het ongedekt schrijven van opties kunnen de verliezen in principe onbeperkt zijn. Wealtheon raadt dit ook ten sterkste af.

Het beleggen in ETF’s (Exchange traded fund) wordt ook wel indexbeleggen genoemd. Een ETF is een beursgenoteerd fonds. Het doel van een ETF is het zo precies mogelijk volgen van de onderliggende beursindex (de benchmark). Er wordt daarbij niet geprobeerd om een beter resultaat dan de index te halen, maar om hetzelfde resultaat te halen als een beursindex.  Door middel van één aankooptransactie van een ETF krijgt een belegger een positie in meerdere effecten, hierdoor wordt het specifieke risico (bedrijfsrisico) geminimaliseerd. Beleggen in ETF’s is transparant omdat eenvoudig te zien is welke effecten in een bepaalde index zitten en welke wijzigingen er wanneer plaatsvinden.

Voordelen van ETF’s

Beleggen in ETF’s kan aantrekkelijk zijn voor met name beginnende beleggers. ETF-beleggen biedt dezelfde spreiding als een beleggingsfonds, maar kent lagere beheerkosten met gemiddeld betere resultaten dan beleggingsfondsen. (De lage beheerkosten komen o.a. voort uit het passieve beheer, dit gebeurt door een computersysteem dat de index volgt). Daarnaast zijn ETF-beleggingen goed inzichtelijk en relatief eenvoudig, wat het voor beginnende beleggers aantrekkelijk maakt.

Nadelen van ETF’s

Het risico verbonden aan een index-tracker is afhankelijk van het type index en de effecten waarmee de index is samengesteld.

Het is ons streven om ieder jaar een goed beleggingsresultaat te behalen maar veel belangrijker is het om verliezen te voorkomen. Door verliezen in het verleden sterk te beperken, hebben wij een aanzienlijke voorsprong op de marktgemiddelden opgebouwd.

Omdat Wealtheon een 100% onafhankelijke vermogensbeheerder is, hebben wij geen voorkeur voor een bepaalde bank. U kiest dus in feite met welke u bank er werkt. Omdat er grote verschillen (kosten, service) tussen de banken kunnen bestaan, bespreken wij deze graag met u.

Wealtheon nv werkt met verschillende banken in de Benelux en Frankrijk, Wealtheon sa (Switzerland) met banken in Monaco en Zwitserland.

Nee, in principe alleen de effectenrekening welke Wealtheon gaat beheren. U kunt u rekening(en) voor uw dagelijkse betalingen blijven aanhouden bij uw huidige bank.

Nee, alle effecten die dagelijks verhandelbaar zijn, nemen wij over in ons beheer. Indien er zogenaamde 'huisproducten'  van een financiële instelling in uw portefeuille aanwezig zijn, zullen wij hierover in overleg treden met deze instelling.

Ja, omdat Wealtheon geen enkele vorm van commissie van de banken ontvangt, kan in overleg met de banken besloten worden om de provisies voor effecten- en valutatransacties aanzienlijk te verlagen. Deze afspraken gelden exclusief voor de cliënten van Wealtheon.

Ja, uw vermogen wordt aangehouden via een rekening op uw naam bij de bank die u kiest. Wealtheon kan enkel aan- en verkopen van beursgenoteerde effecten (aandelen, obligaties, ETF) laten uitvoeren op uw rekening maar kan nimmer geld laten overboeken.

Ja, wij beleggen enkel in dagelijks verhandelbare effecten omdat wij op ieder moment kunnen beslissen om bijv. de aandelenweging te verlagen. Een dergelijke beslissing willen wij dan direct kunnen implementeren in de portefeuilles. Dit betekent ook dat u op ieder moment de beschikking over uw vermogen heeft. De beheerovereenkomst met Wealtheon kan op dagbasis worden beëindigd en alle beleggingen kunnen (normaliter) binnen twee werkdagen verkocht worden.