Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

2016, het laatste grote obligatiejaar

25 augustus 2016, Agefi.com

Het jaar is nog lang niet afgelopen, maar de periode van de zomervakantie die vaak synoniem is voor volatiliteit, is achter de rug en wij constateren dat 2016 tot nu toe een goed obligatiejaar is.

De prestatie van obligatie-indexen is immers redelijk positief en op de datum waarop dit artikel geschreven werd, scoort de index hoger dan een groot aantal aandelenindexen.

Terwijl de politiek van de federale Reserve (Fed) tamelijk agressief is met de verlaging van de Fed fondsen sinds het begin van het jaar en de mogelijkheid bestaat voor een tweede interventie voor het einde van het jaar, bedraagt de performance van Amerikaanse staatsobligaties - Treasuries - +4,4% sinds het begin van het jaar; ofwel iets hoger dan de aandelenindex Nasdaq op +4,2% (technologische waarden) en iets lager dan de S&P 500 en de Dow Jones +6,3% uitgedrukt in lokale valuta, die hun hoogterecords hebben bereikt.

In Europa, is het verschil veel groter. Met uitzondering van Noorwegen en Nederland die profijt hebben getrokken van de grondstoffenprijsstijgingen, lijden de grootste aandelenindexen in West-Europa verlies. -9% voor de Eurostoxx 50, -5% voor de CAC 40 in Parijs, -10% in Madrid, -22% in Milaan! De Europese obligatiemarkt heeft daarentegen tamelijk goed gepresteerd. Door de negatieve koersen vanaf het begin van het jaar, waren deze performances van de obligatiemarkten moeilijk voorspelbaar. Eind augustus, waren zelfs de lange looptijden negatief: de Duitse Bund op 10 jaar, gegenereerde een negatief rendement van -0,06%, dat wil zeggen dat de belegger kapitaalverlies accepteert om te beleggen in deze Duitse, zogenaamde solide staatsschuld.

Van alle looptijden (> 1 jaar), genereren de Italiaanse obligaties sinds het begin van het jaar +4,6%, terwijl de belangrijke aandelenindex, FTSE MIB, met 22% daalt vanwege ongerustheid over de banksector (het gewicht van leningen met contraprestaties, dat wil zeggen dubieuze vorderingen op de balansen van banken, mislukte stress-testen, het aantrekken van fondsen voor herkapitalisatie, etc.). De Spaanse "bonos" genereren 7% (11% op looptijden tussen 7 à 10 jaar). België scoort ook niet slecht: 9% sinds het begin van het jaar. De performance van Frankrijk en Duitsland is iets lager.

In tegenstelling tot het aangescherpte monetaire beleid in Amerika, blijft de politiek van de ECB in 2016 soepel.  Naast haar TLTRO transacties, heeft zij de officiële rentevoeten dusdanig verlaagd dat depots "getaxeerd" worden met 0,4%, en besloten zowel staats- als bedrijfsobligaties te kopen op de secundaire markt. Deze transacties zijn bekend onder de naam Quantitative Easing (versoepelingsmaatregelen): het PSPP (Public Sector Purchase Program [Opkoopprogramma in de overheidssector) & het CSPP (Corporate Sector Purchase Program - [Opkoopprogramma in de bedrijfssector]). Deze transacties waarop de markt eerst geanticipeerd en die vervolgens in zwang waren in de markt, hebben automatisch het rendement naar beneden getrokken. Ook de verrassende uitkomst van de Brexit heeft de activaklasse gestimuleerd (zie onderstaande grafiek).

Deze prestaties zijn aanlokkelijk maar riskant! Immers hoe langer de duration van uw portefeuille, hoe hoger de prestaties. De geringste koersstijging kan obligatiehouders zeer duur komen te staan. De liquiditeit van de obligatiemarkt neemt geleidelijk af en het aanhouden is niet langer rendabel. Immers coupons van 0%, 0,25% en 0,5% zijn courant geworden, zelfs op relatief langere looptijden. De geringste rentestijging vereist dat obligaties gedurende verschillende jaren worden aangehouden.

Hoewel de obligatiemarkt kan blijven performen, is naar onze mening het risico te groot om rendement te zoeken in duration of high yield ratings. Wij blijven van mening dat de portefeuille bij voorkeur beschermd moet worden door middel van een uiterst korte duration in high yield ratings via vaste en variabele rentes, geïndexeerd op de inflatie, en tegelijk moet getracht worden gebruik te maken van rentestijgingen via korte looptijden op indexen, in de periode waarin markten zich herstellen. Deze periode kan daarentegen lang duren. Het rendement moet gezocht worden in aandelen.


Macro-economie


  terug

Meer uit deze categorie