Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Aandelen blijven aantrekkelijk in 2014

18 december 2013, VEB website

Het jaar 2013 was een bewogen beleggingsjaar waarin aantrekkelijke beleggingsresultaten werden behaald. Tijd voor een vooruitblik op 2014. En hoe zit het met de forse correctie waarover iedereen spreekt?

Verwachtingen voor 2014 vallen uiteen in verschillende categorieën.

Eerst de Verenigde Staten. In 's wereld grootste economie laten vele (leidende) indicatoren een positieve trend zien. De huizenmarkt herstelt, de werkgelegenheid groeit en het vertrouwen onder zowel de producent als de consument neemt per saldo toe. De consumptie zal hierdoor geleidelijk kunnen aantrekken. Hierbij blijven de korte en lange rente - zeker in historisch perspectief bekeken - zeer laag.

Dat de lange rente in de Verenigde Staten zal oplopen, staat voor mij vast. De FED heeft duidelijk aangegeven dat zij niet door kan blijven gaan met het stimuleren van de economie. Maar zelfs als de lange rente oploopt richting 4 procent, zal de Amerikaanse economie dit kunnen absorberen zonder al teveel aan momentum te verliezen.

Net als in juni 2013 kan bij stijgende rente opnieuw een reactie op de huizenmarkt worden verwacht maar deze zal van relatief korte duur zijn omdat het toenemende vertrouwen (gebaseerd op de herstellende economie) de overhand zal houden.

Eurozone

In de eurozone blijft het beeld ook in 2014 zeer verdeeld. De lidstaten ten noorden van Frankrijk zullen weer meer ademruimte krijgen, voornamelijk dankzij export. De binnenlandse bestedingen in de eurozone zullen geleidelijk toenemen hetgeen het economisch herstel zal ondersteunen. De situatie in Zuid-Europa blijft vooralsnog zorgwekkend maar verdere verslechtering ligt niet voor de hand. Omdat structurele hervormingen tijd kosten zal het zichtbare effect hiervan pas in 2015 structureel worden.

Opkomende markten

Binnen Latijns-Amerika en Azië blijven de landen met een sterke exportpositie het meest aantrekkelijk. China, dat meer en meer afhankelijk wordt van binnenlandse consumptie, blijft op de middellange termijn interessant omdat er structurele maatregelen door de regering worden doorgevoerd. India en Argentinië kennen momenteel een hoge inflatie en hoge renteniveaus waardoor deze landen tijdelijk op de reservebank zitten.

Obligaties

Voor obligatiebeleggers zal 2014 andermaal een uitdagend jaar worden. Een stijgende rente betekent immers dalende obligatiekoersen. Er zijn meerdere mogelijkheden (o.a. variabele coupon, short ETF's, converteerbare obligaties) waarmee een interessant rendement kan worden behaald wanneer de rente stijgt. Het is belangrijk om rekening te houden met de risico's van deze beleggingsinstrumenten.

Beurscorrectie?

De grote vraag blijft of beleggers moeten anticiperen op een algemene beurscorrectie. Gezien de snelheid waarmee de beurzen zijn gestegen in 2013, is dat zeker mogelijk, bijvoorbeeld in de dagen na de komende FOMC-bijeenkomst op 18 december waarbij de FED zou kunnen aankondigen dat zij begint met de 'tapering', ofwel het geleidelijk afbouwen van de steunmaatregelen.

De reden voor een beurscorrectie kan zijn dat beleggers winsten nemen en niet omdat zij het geloof in het wereldwijde economische herstel kwijt zijn. In dat geval zullen de aandelenbeurzen weer snel kunnen herstellen, simpelweg omdat niemand de boot (lees: koerswinsten) wil missen.

Want zolang het te verwachten rendement op aandelen hoger is dan dat van een spaarrekening of een obligatie, blijven aandelen vooralsnog fundamenteel aantrekkelijk.


Beleggingscategorieën


  terug

Meer uit deze categorie