Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

De rentestijging staat voor de deur

15 juni 2013, Column

U herinnert zich wellicht nog de jaren negentig met een lange rente boven 9%; diezelfde rente noteert nu rond 1,5%. In de afgelopen 23 jaar daalde de rente per saldo consistent waardoor ondermeer een hypotheek tegen steeds lagere jaarlijkse lasten kon worden gegeven en het aantrekken van extern bedrijfskapitaal steeds minder zwaar drukte op de bedrijfsresultaten. Maar tijden veranderen en een stijgende rente ligt op de loer. Een dreiging of juist positief?

De 10-jaars rente - ofwel de 'lange' rente - wordt sterk beïnvloed door de verwachtingen omtrent de economische groei. Wanneer deze verwachtingen pessimistisch worden, zoeken beleggers ondermeer hun toevlucht in staatsobligaties. Hoe meer de vraag hiernaar stijgt, hoe hoger de koers van deze obligaties wordt. Het gevolg van de hogere prijs is een lager resterend rendement, ofwel een lagere rente.

Herstel

Ook in 's wereld grootste economie, de Verenigde Staten, is de rente fors gedaald. Het grote verschil met de eurozone is dat de Amerikaanse economie duidelijk aan het herstellen is. Dit manifesteert zich ondermeer in de huizenmarkt.

Zo nemen de verkopen van zowel bestaande als nieuw gebouwde huizen consistent toe. Hierbij stijgen de huizenprijzen (11%!). Ook neemt het aantal 'delinquencies & foreclosures' (mensen die de verplichtingen verbonden aan een hypothecaire schuld niet langer kunnen voldoen) gestaag af.

De consument levert veruit de belangrijkste bijdrage aan de Amerikaanse economie. De gerenommeerde vertrouwensindicator van de Universiteit van Michigan bereikte onlangs een nieuw hoogtepunt over vijf jaar. Een belangrijk signaal dat ondersteunt wordt door een teruglopend overeidstekort (verwachting dit jaar: 4% van BNP) en dat - samen met de dalende werkloosheid - een voorbode van hogere consumentenbestedingen is. Voeg hierbij dat de detailhandelsverkopen en de industriële productie nog steeds groeien dan zien we een goede basis voor een verder economisch herstel op de langere termijn.

Impact voor obligatiebeleggers

De rente is dus gedaald tot een historisch laag niveau. Enerzijds door een zwakke economie en anderzijds door de vlucht in obligaties. Met het bovenstaande herstel in de Verenigde Staten voor ogen is het dus zeer aannemelijk dat de rente hierop een voorsprong neemt en gaat stijgen.

Na het dieptepunt van 1,38% in 2012 brak de rente inmiddels door het niveau van 2,10%. Geheel begrijpelijk, aangezien veel beleggers vooruitlopen op het verwachte herstel. Obligaties worden verkocht, de koersen van de obligaties dalen en de rente loopt op. Deze trend lijkt vooralsnog niet op haar einde te zijn gekomen.

Eurozone

Ook in de eurozone is deze trend te signalen. Na het dieptepunt van 1,16% in juli 2012, steeg de lange rente ondertussen naar 1,50%. Omdat het herstel in de eurozone vooralsnog uitblijft, zal de rente minder hard oplopen dan in de Verenigde Staten. Echter, de verwachting dat ook de eurozone geleidelijk aan zal profiteren van het Amerikaanse herstel, mag zeker niet onderschat worden.

Portefeuille strategie

De mooie koerswinsten welke u jarenlang genoot op uw obligatiebeleggingen, zullen zeer waarschijnlijk veranderen in koersverliezen. Bij een hoge rentestand zullen de hoge jaarlijkse coupon inkomsten deze verliezen (gedeeltelijk) compenseren.

Helaas, de huidige couponniveaus zijn laag en dus onvoldoende. Er rest niets anders dan de samenstelling van uw obligatieportefeuille aan te passen aan een periode van stijgende rente. Er zijn voldoende mogelijkheden om u hiertegen te beschermen.


Rente

  Neem contact op

  terug

Meer uit deze categorie