Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

De stijging ‘tracken’

15 maart 2014, La Libre Entreprise

Het is mogelijk om actief te beheren op basis van indexproducten.

Indexbeheer biedt tal van voordelen. Dit beheer bestaat erin te beleggen via indextrackers (ETF’s), passieve beleggingsfondsen die zich ertoe beperken beursindices te volgen. Aangezien deze fondsen niet actief worden beheerd, zijn de beheerkosten aanzienlijk lager dan die van fondsen die wel actief worden beheerd. Bovendien volgen ze de markten op de voet en zijn ze daardoor zeer transparant: de belegger kent op elk moment de samenstelling van zijn portefeuille. Er gelden geen instapkosten voor ETF’s, en deze fondsen zijn zeer liquide en op dagbasis verhandelbaar. Het is zeer goed mogelijk om de portefeuille te diversifiëren uitsluitend op basis van trackers. Momenteel bestaan er meer dan 4000 trackers, waardoor een goed niveau van diversificatie kan worden bereikt. Het is dus mogelijk om de portefeuille actief te beheren op basis van indexproducten.

“De asset allocatie van een portefeuille kan tot 90% van het rendement genereren. Wanneer de asset allocatie gedefinieerd is, kunnen we beleggen in algemene indices en ook meer doelgerichte geografische en sectorale selecties verrichten. Dankzij de trackers kunnen we gemakkelijk toetreden tot of uitstappen uit een bepaalde sector of geografische zone. De trackers bieden ons de mogelijkheid om de markt, de geografische zone of de gekozen sector goed te volgen. We kunnen ook opteren voor specifiekere beleggingen, bijvoorbeeld gericht op Australië dat een anticyclische markt is”, aldus Charles de Saligny, portefeuillebeheerder bij Wealtheon, een vermogensbeheerder die aan het indexbeheer een centrale plaats toekent in haar portefeuilles.

[....]


Beleggingscategorieën

  Neem contact op

  terug

Meer uit deze categorie