Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

De toekomst biedt nog steeds kansen

1 november 2011, De Mediakrant

Wanneer een belegger vandaag een vermogen aanhoudt op een spaarrekening bij een bank dan gaat deze er met de huidige inflatie en de lage rente in feite op achteruit. Hierbij vormt de potentieel instabiele bankensector een extra risico. Dit stellen Victor Zwart en Martien Verleg van de Nederlandse vermogensbeheerder Wealtheon. Door in aandelen en obligaties te beleggen kiest u voor zekerheid en rendement. Vanaf 2007 tot eind september 2011 leverde ons beleid 84% méér op dan de aandelenmarkt. Het gemiddelde jaarrendement over deze periode kwam daarmee uit op 6,5%.

‘Wealtheon is een ‘onafhankelijke’ vermogensbeheerder. Dit wil zeggen dat wij geen bank zijn en ook niet verbonden zijn aan welke financiële instelling dan ook. Onze cliënten hebben altijd een eigen rekening bij gerenommeerde banken en daardoor de gewenste zekerheid en continuïteit.’ aldus Martien Verleg, directeur van Nederlandse Wealtheon kantoor. ‘Alle onze beleggingsbeslissingen zijn gericht op het behalen van een positief resultaat voor de cliënt. We beleggen bewust niet in hedge funds, gestructureerde of gegarandeerde producten en (huis)beleggingsfondsen omdat wij deze producten veelal ondoorzichtig en te kostbaar vinden.’

Wealtheon accepteerde nimmer de – inmiddels als dubieus beschouwde – retourcommissies van beleggingsfondsen. Hierdoor worden de beleggingsbeslissingen niet beïnvloed door commerciële belangen. ‘Wij kunnen in mindere tijden dus altijd beleggingen verkopen, zonder bang te zijn voor een verlies aan inkomsten. Deze flexibiliteit is ideaal voor onze cliënten. Wealtheon wordt niet afgerekend op omzet, zoals bij vele banken, maar enkel op het voor onze cliënten beheerde vermogen, inclusief het behaalde resultaat. Dit resultaat is daarom niet alleen van belang voor de belegger, maar zeker ook voor ons. Naarmate wij in staat zijn om het vermogen van de cliënten te laten groeien, stijgt immers absoluut gezien ons inkomen. Kortom: het belang van de cliënt en dat van onze onderneming lopen volledig parallel.’ legt Verleg uit.

‘Vanuit de kantoren in België en Nederland biedt Wealtheon haar cliënten met een belegbaar vermogen van €1 miljoen en hoger een exclusieve dienstverlening. Wij combineren volledige onafhankelijkheid met een transparante werkwijze.’ aldus Victor Zwart, CEO van de Wealtheon Groep. ‘De professionele beheerders, werkzaam binnen de organisatie, kunnen bogen op een uitstekende staat van dienst en een jarenlange succesvolle ervaring in de financiële sector en de sector van het vermogensbeheer in het bijzonder. Alle in Nederland werkzame beheerders staan – zoals verplicht is – ingeschreven in het register bij de Dutch Securities Institute als (senior) Vermogensbeheerder (zie www.dsi.nl / ‘Is uw adviseur geregistreerd?’). Ons beleggingsbeleid wordt inmiddels ruim 40 jaar consistent toegepast,’ vervolgt Zwart. ‘Daarom kunnen wij ook het beleggingsresultaat over die periode laten zien. Er zijn weinig vermogensbeheerders in Nederland die dit kunnen.’

Net als in de periode 2007-2009 hebben beleggers dit jaar te maken met flink gedaalde beurzen. Zoals blijkt uit de forse verliezen die menig belegger heeft moeten incasseren, was de kracht van deze terugslag door hen niet voorzien. Toch waren er volgens Wealtheon eind vorig jaar al veel macro-economische signalen die reden vormden om een uiterst defensief beleggingsbeleid te voeren.

‘2009 was een mooi beleggingsjaar maar voornamelijk als reactie op de fors gedaalde aandelenkoersen in de periode daarvoor. Uit het horizontale patroon van de Westerse beurzen in 2010 bleek al duidelijk dat beleggers minder overtuigd waren van het benodigde draagvlak voor verder economisch herstel. In december volgde een heuse eindsprint op de beurzen wat van 2010 alsnog een mooi beleggingsjaar maakte.’ zegt Zwart. ‘Echter een belangrijk argument om ons terughoudend op stellen, was dat het ingezette herstel vooral het gevolg was van grootscheepse bezuinigingen en herstructureringen welke het bedrijfsleven, kort na het inzetten van de recessie, doorvoerde. Daarnaast daalt de hoge werkloosheid in USA en de EU sinds de recessie niet waardoor het consumentenvertrouwen verslechterde. Oplopende inflatie voedde de verwachting van een stijgende rente, wat als een rem op het economisch herstel zou gaan werken. Voeg hierbij de aanname dat het effect van de eerder genoemde bezuinigingen en herstructureringen geleidelijk aan zou wegebben en de basis voor mogelijke mindere tijden op de beurzen was aanwezig.’

Voor Wealtheon was dit in ieder geval voldoende om uiterst voorzichtig te worden en winst te nemen op de aandelenkoersen die in 2009 en 2010 fors opliepen. Verleg legt uit: ‘Met de verkoopopbrengst hebben wij enkele ‘short’ beleggingen gekocht. Dit zijn beleggingen die in waarde stijgen wanneer bijvoorbeeld de AEX daalt. In feite dus een bescherming voor de portefeuilles. Met een voorsprong van ruim 10% op de wereldindex voor aandelen kunnen wij concluderen dat wij, net als in de periode 2007-2009, een toegevoegde waarde hebben voor onze relaties.’

De vooruitzichten voor 2012 blijven vooralsnog matig. De hoge schuldenposities bij overheden en de aangekondigde bezuinigingen ondermijnen het vertrouwen. ‘We kennen in het Westen een lage economische groei en een oplopende inflatie. Ook al stellen politici dat het allemaal wel meevalt met de inflatie, de trend is simpelweg stijgend. Gecombineerd met het lage consumentenvertrouwen, wat zich kan vertalen in een lagere vraag, zou een periode van stagflatie (afnemende productie en stijgende prijzen) haar intrede kunnen doen.’ zegt Zwart. ‘Daarom moet je op zoek naar alternatieven. Voor 2012 blijven bijvoorbeeld de opkomende markten kansrijk, niet alleen de bekende landen als China, India en Singapore maar ook Zuid-Korea, Indonesië en de Filippijnen. Ook zeer bepalend zal de keuze van de juiste sectoren zijn. Wanneer de economieën weer aantrekken, zal bijvoorbeeld de grondstoffensector met aandelen als Arcelor Mittal en Rio Tinto weer grote kansen bieden. De juiste timing van instappen in de aandelenmarkt zal weer essentieel blijken want de ervaring leert dat economieën plots van richting kunnen veranderen. Wij zijn voorbereid, onze cliënten daarom ook.’


Over Wealtheon


  terug

Meer uit deze categorie