Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

De zoektocht naar rendement

25 november 2016, Wealtheon

Rob Derkx - Wealtheon Eindhoven

De stelling “Risico en rendement gaan hand in hand” bestaat al eeuwen en is voor geen enkele investeerder een openbaring meer. Voor beide begrippen geldt dat ze continu beïnvloed worden door onzekere factoren en dat ze daarom altijd onderwerp zijn van analyses en voorspellingen. Beleggers zijn ervan afhankelijk bij het maken van strategische en tactische beleggingsbeslissingen.

Voor het voorspellen van lange termijnrendementen op aandelen zijn wij, als belegger, afhankelijk van economische groei. Deze wordt in theorie vooral bepaald door de omvang van de beroepsbevolking plus de groei van de arbeidsproductiviteit. Met andere woorden: hoe jonger de bevolking van een land, des te groter de beroepsbevolking en des te hoger de kans op economische groei en omgekeerd.

De factor arbeidsproductiviteit wordt ook door de demografische opbouw van een land bepaald in combinatie met innovaties door het bedrijfsleven.

Met deze gegevens in het achterhoofd is het interessant om te constateren dat de wereldbevolking nog jaarlijks met ongeveer 80 miljoen mensen groeit, ofwel met ruim 1%. Afgezien van de vraag of het een houdbaar model is dat de wereldbevolking blijft groeien, betekent dit dat er in potentie economische groei mogelijk is van ruim 1% per jaar.

Als we ervan uitgaan dat ook de arbeidsproductiviteit jaarlijks kan blijven stijgen, zoals dit de afgelopen 100 jaar het geval was, dan geeft dit nog eens 2% aan economische groei in de wereld. Hiermee hebben wij dan een voedingsbodem voor rendement op aandelen: een wereldeconomie die jaarlijks ruim 3% groeit. Deze cijfers liggen overigens dicht in de buurt van de actuele prognoses voor de komende jaren maar ruim onder het langjarige gemiddelde van 3,8%.

Toegegeven, het is een ruw model maar het geeft enige houvast om uitleg te geven aan de huidige economische bewegingen in de wereld. Daarin zien we dat de westerse landen, met de VS, de EU en Japan voorop, in toenemende mate aan het vergrijzen zijn. In Japan heeft dat recent zelfs geleid tot de eerste bevolkingsafname van het land in de geschiedenis. De opkomende markten in Azië, Latijns-Amerika en Afrika daarentegen, hebben een jonge bevolking die per saldo zorgt voor de wereldwijde bevolkingsgroei. Het logische gevolg hiervan is dan ook dat op dit moment de opkomende markten 70% van alle economische groei in de wereld voor hun rekening nemen en een steeds groter deel van de welvaart opeisen. Dit zal de komende jaren alleen nog maar toenemen.

Beleggers zouden hieruit de conclusie kunnen trekken, dat zij hun investeringen op deze ontwikkelingen moeten aanpassen door veel meer in opkomende markten te beleggen. Daar is zeker wat voor te zeggen maar bekend is ook dat de financiële markten in deze regio’s zich grillig kunnen gedragen en grotere risico’s kennen. Dus wat is wijsheid?

Uit het oogpunt van risicospreiding heeft een aandelenbelegging in opkomende markten weinig toegevoegde waarde, omdat de correlatie met de Westerse beurzen groot is: de richting van de koersbewegingen zijn meestal hetzelfde, alleen de uitslagen zijn over het algemeen groter in de opkomende markten. Een investering in deze markten verhoogt dus de rendementskansen maar ook het risico van een portefeuille.

Wat voor aandelenbeleggingen geldt, geldt momenteel in bepaalde mate ook voor obligaties. Bij de huidige lage rentestanden zijn ook obligatiebeleggers continu op zoek naar alternatieven voor Europees en Amerikaans kwaliteitspapier en ook zij hebben een keuze te maken om het extra risico, dat met deze alternatieven gepaard gaat, al dan niet te accepteren.

En wat te denken van de toename van directe investeringen in vastgoed, private equity, hypotheken en onderhandse leningen? Dit zijn in de regel minder liquide beleggingen waaruit een belegger in mindere tijden niet zomaar kan uitstappen. Voor dit additionele risico wil men gecompenseerd worden met extra rendement. Het is interessant te signaleren dat meer en meer institutionele beleggers – traditioneel voorzichtige beleggers aangezien het hier veelal om pensioengelden gaat - steeds grotere belangen in deze categorie van minder liquide beleggingen opbouwen.

De zoektocht naar rendement zal nooit stoppen en het is logisch dat waar groei is, beleggers zullen volgen. Toen in 1988 de bekende Morgan Stanley World Index (MSCI) haar eerste belang in opkomende markten kreeg, was dit slechts 1% van de wereldwijde marktkapitalisatie. Inmiddels is dit belang gestegen naar 14% dankzij de sterke economische ontwikkeling in landen als China, India en Brazilië. Het is zelfs te verwachten dat deze ontwikkeling in een stroomversnelling zal komen nu deze landen hun markten steeds meer openstellen voor buitenlandse investeerders.

Voor beleggers die een investering in deze regio’s nog een stap te ver vinden: op de Amerikaanse en Europese beurzen staan veel bedrijven genoteerd die een belangrijk deel van hun omzet in de opkomende markten behalen, zoals Pepsico, Starbucks en Google.

De opkomende markten zullen voor veel beleggers voorlopig een belangrijke rol kunnen blijven spelen.


Macro-economie


  terug

Meer uit deze categorie