Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Europa: twee contrasterende economische verhalen

17 juni 2014, NBU


Geschreven door Hans-Peter van Wersch, Senior Portfolio Manager

Recentelijk is de ECB in actie gekomen tegen de verslechterende economische vooruitzichten en een voortdurende lage inflatie. Om de kredietverlening op gang te brengen, heeft zij haar belangrijkste rentetarief verlaagd van 0,25% naar 0,15%, een kredietfaciliteit van EUR 400 miljard opgetuigd en krijgen banken een negatieve rente indien zij gelden bij de ECB stallen.

Het verhaal van de eurozone laat zich echter lastig in één plaatje vangen. Er zijn  aanmerkelijke verschillen in de economische ontwikkeling van de diverse lidstaten. Het meest zorgwekkende land is Frankrijk, de ‘zieke man van Europa’ die is teruggevallen naar een economische krimp. Duitsland daarentegen laat opnieuw een sterke groei zien.

Een betrouwbare indicator van de toekomstige groei van het BBP is de zogenaamde Purchasing Managers Index (Inkoopmanagers-index). Deze PMI van de eurozone wordt gebaseerd op een enquête onder 3.000 inkoopmanagers van acht eurolanden, nl. Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Ierland, Griekenland, Oostenrijk en Nederland. Het PMI-cijfer is één van de belangrijkste maandelijkse economische cijfers waarbij het interessant is om niet alleen naar het samengestelde cijfer over de gehele eurozone maar ook naar de individuele landen te kijken.

Duitsland rapporteerde over mei een PMI-cijfer van 55,6. De Duitse dienstensector sprong zelfs naar 56, het hoogste punt sinds twee jaar. Ter verklaring, een cijfer boven de 50 duidt op economische groei. Hiernaast is het bemoedigend te signaleren dat de banengroei in Duitsland op het hoogste niveau sinds eind 2011 is beland.

Frankrijk rapporteerde echter onverwacht dat de economie kan terugvallen in een krimp. De PMI-index daalde in mei naar een 3-maands dieptepunt van 49,3. Dit is aanmerkelijk slechter dan de 50,5 die door economen verwacht was. Daarmee blijven de teleurstellende economische prestaties van Frankrijk ook in mei tegenvallen. Voeg hierbij het relatief hoge werkloosheidscijfer van 9,8% en de vooruitzichten blijven verontrustend.

Hoewel het plaatje van enkele individuele landen verontrustend is, blijft het algemene plaatje vooralsnog bemoedigend. De eurozone zag zijn samengestelde PMI outputindex in mei licht dalen van 54 naar 53,5. Deze lichte daling van het groeitempo in het eurogebied doet echter niets af aan het plaatje dat de PMI van de eurozone nu alweer bijna twee jaar een groei laat zien. Een toename in de groei van het aantal ‘nieuwe orders’ suggereert zelfs dat het tempo van de economische groei weer kan toenemen in  de komende maanden.

Het meest positieve nieuws uit het oogpunt van de economie is dat het eurozone PMI rapport duidt op een breed gedragen toename van de werkgelegenheid zowel in de productie- als in de dienstensector. Het spreekt voor zich dat sommige landen structurele hervormingen nodig zullen zijn om een substantiële impact te hebben op de nog steeds hoge werkloosheid, maar het is een goed begin.

Het door ons geopperde optimisme wordt echter vooralsnog enigszins beperkt door het feit dat, historisch gezien, de bestedingen van consumenten nog steeds zwak zijn. Dit betekent dat het bedrijfsleven tot op zekere hoogte een hogere omzet weet te realiseren door het verlagen van de prijzen. Dit gegeven levert vanzelfsprekend een bijdrage aan het nog immer zeer trage herstel van de Europese economie.

De monetaire verruiming van de ECB maakt het voor internationale beleggers echter aantrekkelijk om in Europa te beleggen. Zeker aangezien de Verenigde Staten sinds begin dit jaar het pad van de monetaire verkrapping is opgegaan. Op basis van deze ontwikkelingen ziet Wealtheon dan ook de mogelijkheid om haar belangen in de eurozone uit te breiden. In lijn met de economische ontwikkelingen is dit echter een geleidelijk proces.


Macro-economie


  terug

Meer uit deze categorie