Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Grondstoffen. “How Low can you go ?”

28 december 2015, Wealtheon

Geschreven door Armand Creemers, Senior Portfolio Manager

De CBR-index is een brede index die inzicht geeft in de ontwikkeling van grondstofprijzen. Deze index is in 2015 al met circa 14% (in €) gedaald. De daling van de grondstofprijzen deed zich voor over een breed front. Een combinatie van overaanbod tegen de achtergrond van afzwakkende groei van de wereldeconomie zorgde voor forse koersdalingen. Dagelijks worden we geconfronteerd met nog lagere koersen. Zo bereikte de olieprijs (Brent) het laagste niveau sinds de crisis in 2008, en intraday zelfs het laagste niveau sinds 2004. Wat mogen we voor 2016 verwachten?

Olie

Wereldwijd is er al geruime tijd sprake van overaanbod van olie. De olieprijs is sinds de zomer van 2014 (20/6/2014) al met meer dan 65% gedaald. De sterke daling is ingegeven door het feit dat de OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries), en met name hun belangrijkste producent Saoedi-Arabië, niet langer bereid was om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo de prijzen te stabiliseren.

In het verleden waren de OPEC landen, en dus Saoedi-Arabië, bereid om hun aanbod te schikken naar de mondiale vraag naar olie minus het aanbod van niet OPEC landen. In een eerdere periode van overaanbod heeft dat tot gevolg gehad dat hun marktaandeel sterk daalde. Deze keer heeft Saoedi-Arabië er voor gekozen om haar marktaandeel te handhaven met dalende olieprijzen tot gevolg. Uit recente cijfers blijkt dat de OPEC er in geslaagd is haar marktaandeel te vergroten.

Tegelijkertijd rekenden de OPEC landen er op dat de lage olieprijs concurrenten uit de markt zou drukken. In het bijzonder de olieproducenten uit de Verenigde Staten die olie winnen uit schaliegesteente, kampen met hoge productiekosten. Dit geldt ook voor de winning van olie uit teerzanden en de winning van olie op grote diepte op zee. Echter het aanbod uit niet-OPEC landen is minder snel gedaald dan verwacht. Recentelijk zijn er berichten verschenen dat de productie van dergelijke oliebronnen vanwege de lage olieprijs wordt gestaakt.

Beleggers en speculanten zetten in op een verdere daling van de olieprijs. Dit vertaalt zich in ongekend hoge “short-posities”. Het gedrag van deze partijen heeft waarschijnlijk de daling van de olieprijs versterkt.

Op korte termijn zal de olieprijs waarschijnlijk zeer beweeglijk blijven en zijn nieuwe dieptepunten in de olieprijs niet uit te sluiten. Als gevolg van de lage olieprijs is de kans groot dat producenten die kampen met hoge productiekosten de handdoek in de ring zullen gooien, waardoor de overproductie daalt. Indien de vraag naar olie in de wereld in 2016 gematigd blijft toenemen onder invloed van de aanhoudende economische groei, dan ligt een herstel van de olieprijs later in 2016 in het verschiet. Prijzen zoals in de zomer van 2014 (USD 100) lijken echter nog zeer ver weg.

Goud

Goud wordt gezien als een veilige haven op het moment dat beleggers zich zorgen maken over geopolitieke ontwikkelingen, de wereldeconomie of de inflatie. De goudprijs is echter ook gevoelig voor de renteontwikkeling in de westerse landen. Indien de rente stijgt (VS), neemt het renteverschil tussen goud en de betreffende munt toe. Immers op goud ontvangt een belegger geen vergoeding.

In 2016 zal de Amerikaanse centrale bank de rente, naar het zich nu laat aanzien, verder verhogen. Dit kan de goudprijs verder drukken. De particuliere beleggers die hun beleggingsportefeuille herschikken, zullen hieraan ten grondslag liggen. De afgelopen jaren is het belang van de particuliere belegger in de vraag naar goud opmerkelijk gestegen. Indien beleggers hun portefeuilles herschikken en goud vervangen door beleggingen met vaste inkomsten heeft dit ontegenzeggelijk invloed op de goudprijs. Met een verdere daling tot gevolg.

Metalen

De zwakte van de prijzen van industriële metalen is te herleiden tot 5 hoofdoorzaken:

  • Zorgen over de Chinese vraag naar metalen;
  • Overcapaciteit;
  • Zwakke vraag bij eindgebruikers;
  • De sterke Amerikaanse dollar;
  • De renteverhoging door de FED.

Chinese producenten dumpen hun overschotten op de internationale markten, met forse koersdalingen tot gevolg. Er dienen aanzienlijke productiebeperkingen plaats te vinden voor meer evenwicht op de markt. Hier ziet het op korte termijn niet naar uit. Het ligt dan ook voor de hand dat de markten voor metalen onder druk blijven staan.

De bewegingen van de grondstofprijzen hebben een sterke invloed op de inflatie. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de inflatie in de westerse landen nog steeds niet wil stijgen ondanks de vele maatregelen van de centrale banken. Gezien de recente verdere dalingen van de grondstofprijzen, ligt het niet voor de hand dat de inflatie sterk zal oplopen. Echter op enig moment zullen grondstofprijzen stabiliseren en zal hun (negatieve) invloed op de inflatie afnemen. Dit moment dienen beleggers goed in het oog te houden, zeker indien bepaalde grondstoffen beginnen aan een nieuwe stijging. Centrale banken en de FED voorop zullen dit aangrijpen om langzaam de rentetarieven (verder) te verhogen.


Beleggingscategorieën


  terug

Meer uit deze categorie