Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

In 2011 moeten aandelen de voorkeur krijgen

1 februari 2011, Juliette & Victor

Toen we in juni 2010 met hen spraken, raadden enkele economen van private banken ons aan om niet langer bang te zijn voor aandelen en terug te keren naar de beurzen. Hun advies blijft vandaag hetzelfde.

Geschreven door Frédéric Lejoint

In juni van vorig jaar hielden de betrokken economen geen rekening met de mogelijkheid dat de economieën van de ontwikkelde landen opnieuw in een diepe recessie zouden belanden en waren ze optimistisch in hun vooruitzichten voor de tweede helft van 2010. Die prognoses zijn realistisch gebleken, zelfs al kwam de groei er sneller dan verwacht in de landen van de ‘Europese core’, meer bepaald dankzij Duitsland. Wat betreft de Griekse crisis meenden de economen dat het onwaarschijnlijk was dat dit land de euro zou opgeven, gelet op de financiële kosten van een dergelijke beslissing. Ondanks de grote spanningen van de voorbije maanden heeft geen enkel land er ernstig aan gedacht om de euro op te blazen. De strategen meenden ook dat de obligatierentes op de zomerleningen opnieuw gingen stijgen en vanaf het derde kwartaal is hun prognose uitgekomen. Als gevolg daarvan hebben de aandelen betere resultaten geboekt. De meeste Europese beursindexen zijn sinds begin juli 2010 tussen 10 en 15% gestegen, terwijl de winsten op de Amerikaanse beurzen nog groter waren.

Vaak bij het rechte eind

We hebben dezelfde economen opnieuw gepolst naar hun verwachtingen voor 2011. Algemeen stellen ze vast dat de onzekerheid vandaag heel wat kleiner is. De groeivooruitzichten bedragen gewoonlijk 2 tot 3% voor de ontwikkelde landen en 6 tot 9% voor de opkomende landen. ‘De economische context is vandaag een stuk duidelijker’, bevestigt Thierry Masset (ING Private Banking). Op Europees vlak blijft de groei tegen twee snelheden verlopen. ‘De kern of ‘core’ zou echter geleidelijk tot een versnelling kunnen leiden in een land als Spanje, gelet op het economisch gewicht van de centrale landen’, benadrukt Peter Ampe (Société Générale Private Banking). De verwachtingen voor de Verenigde Staten blijven elkaar tegenspreken en gaan van een voortzetting van de versnelling tot een stabilisering als gevolg van de vermindering van de schuldenlast van de overheden en de gezinnen. Algemeen echter verwacht men niet dat de centrale banken van de ontwikkelde landen hun belangrijkste rentetarieven opnieuw zullen verhogen tussen vandaag en het einde van het jaar.

De opkomende landen zouden echter een beetje kunnen ontgoochelen – zelfs al houdt niemand rekening met een rampscenario – met een inflatie in China die zou leiden tot rentestijgingen en een sterke vertraging van de sterkste economische motor wereldwijd. ‘We maken ons geen zorgen. De Chinese overheid heeft doelgerichte maatregelen genomen om de oververhitting in bepaalde segmenten van de vraag te vermijden, en behoudt tegelijk een sterke economische activiteit’, verklaart Matthieu Grouès (Lazard Frères Gestion). ‘We denken niet dat de wereldeconomie in een nieuwe recessie zal belanden, ook al zet de inflatiedruk ons ertoe aan om alert te blijven’, bevestigt Patrick Vandenhaute (Dexia Bank), die echter de raad geeft om blijk te geven van een grote waakzaamheid ten opzichte van deze economieën. ‘De financiële crisis heeft de versnelling van het economisch zwaartepunt naar de opkomende landen versneld’, stelt Marc Moles le Bailly (Banque Privée Edmond de Rothschild Europe) vast. ‘Met name deze regio’s hebben toegelaten om de wereldwijde groei te handhaven tijdens de laatste twee jaar, en China zal op middellange termijn een economische motor blijven. ’Ook Japan wordt meermaals genoemd als een markt die we in 2011 in het oog moeten houden, meer bepaald indien de opkomende groei steeds meer wordt ondersteund door de groei van de private consumptie in deze landen. ‘Het Japans industrieel weefsel bestaat immers uit een groot aantal groepen die actief zijn in deze sectoren en ook de yen zou in 2011 opnieuw sterker kunnen worden en de Japanse uitvoerders sterker kunnen maken ten opzichte van hun concurrenten’, benadrukt Peter Ampe (Société Générale Private Banking).

Overheidsobligaties: te mijden

Wat betreft de obligaties zouden de langetermijn-rentes opnieuw moeten stijgen, wat tot een daling van de markt zal leiden. ‘Het is nog te vroeg om al terug te keren naar overheidsobligaties’, bevestigt Peter Ampe (Société Générale Private Banking). ‘De rentes moeten nog 1% stijgen voor deze instru-menten opnieuw interessant worden voor de be-leggers.’ ‘We geven duidelijk de voorkeur aan de obligaties van bedrijven met een termijn van 3 tot 5 jaar’, verklaart Frank Vranken (BNP Paribas Fortis Private Bank). ‘Bovendien geven we de voorkeur aan effecten die iets meer risico inhouden (met een rating lager dan BBB-), daar hun rendement veel hoger is voor een iets groter risico. In de huidige economische context is het risico van faillissementen sterk gedaald.’

Victor Zwart (Wealtheon) beveelt aan om gebruik te maken van trackers op rentevoeten. ‘In het verleden was een stijging van de obligatierentes onvermijdelijk een slechte zaak. Vandaag bestaan er echter producten die van dag tot dag worden verhandeld en die toelaten te profiteren van deze bewegingen.’

Bij Dexia is Patrick Vandenhaute van mening dat het eerder raadzaam is om te diversifiëren in de obligaties van landen die in aanmerking komen om toe te treden tot de euro. ‘Dat is duidelijk het thema waaraan we vandaag de voorkeur geven op de obligatiemarkten. We staan echter niet negatief tegenover de obligaties van bedrijven, ook al is het potentieel er minder groot.’

Aandelen: positie innemen

Alle analisten bevelen vandaag aan om voorrang te geven aan de aandelenmarkten, die van een betere groeidynamiek zouden moeten profiteren. ‘We blijven heel positief op de beurzen en meer bepaald in de eurozone’, benadrukt Matthieu Grouès (Lazard Frères Gestion). ‘De koersen hebben sterk geleden onder de crisis en dat lijkt ons niet gerechtvaardigd. We verwachten heel goede resultaten in 2011, met een potentieel van ongeveer 15% in Europa. Indien het klimaat in perifeer Europa wat rustiger wordt, zal er voorrang moeten worden gegeven aan grote kapitalisaties. Omgekeerd zullen kleine kapitalisaties beter presteren indien de situatie onrustig blijft.’

Marc Moles le Bailly (Banque Privée Edmond de Rothschild) is bijzonder optimistisch gestemd over de ‘grote multinationale exportbedrijven die de vruchten zullen plukken van de mondialisering. We hebben een licht overgewicht op de aandelenmarkten en geografisch gezien hebben we een billijke exposure in Europa, de Verenigde Staten en de opkomende landen (via fondsen).’

Victor Zwart (Wealtheon) deelt deze mening: ‘We moeten ons positioneren op bedrijven die wereldwijd actief zijn, zoals de grote industriële waarden of de technologische waarden. We blijven negatief wat betreft de financiële waarden, die naar verwachting zullen blijven lijden onder de financiële crisis.’ Ook aandelen die hoge dividenden bieden, behouden hun aanhangers. ‘Met een bruto rendement van 4,5% op de aandelen van de EuroSTOXX50, blijft dit een geliefkoosd thema, des te meer daar we geloven dat meer dan ooit het moment is aangebroken om met deze strategie te werken’, verklaart Frank Vranken (BNP Paribas Fortis Private Bank). ‘Idealiter kan men de groei van de activiteit en het hoge rendement combineren. We hebben vorig jaar gezien dat het dividend alleen de beleggers niet naar een bepaalde sector doet terugkeren’, benadrukt Peter Ampe (Société Générale Private Banking).

Voor goud zijn dit slechte tijden. Op korte termijn zouden de beurzen volatiel kunnen zijn. ‘De ‘fundamentals’ zijn goed, zowel wat betreft de economische groei als de verwachte resultaten. De actualiteit wordt echter nog steeds beheerst door de problemen in perifeer Europa. Dit zou nog enige nervositeit kunnen teweegbrengen in het eerste semester’, benadrukt Thierry Masset (ING Private Banking). ‘Van onze kant blijven we overtuigd van het thema van de opkomende markten op lange termijn. Op korte termijn echter bestaat het risico dat er diverse maatregelen worden genomen om de rente in China te doen stijgen. We geven er de voorkeur aan om het einde van deze beweging af te wachten alvorens onze exposure op deze markten te verhogen’, onderstreept Frank Vranken (BNP Paribas Fortis Private Bank). Ook voor goud zijn de strategen minder optimistisch gestemd. ‘De weg is grotendeels afgelegd en de tendens zou wel eens neutraler kunnen zijn in de toekomst, ook al menen we dat goud nog zijn plaats heeft in een portefeuille in het kader van diversificatie’, benadrukt Thierry Masset (ING Private Banking). Frank Vranken (BNP Paribas Fortis Private Bank) is het daarmee eens en benadrukt dat de daling van de onzekerheids-factoren op de financiële markten geen positief sein is voor het goud, een vluchtwaarde bij uitstek in onzekere tijden. ‘Het is te laat om nog vrijuit enthousiast te zijn.’


Beleggingscategorieën


  terug

Meer uit deze categorie