Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Onderscheidend in vermogen

20 mei 2016, Goeie Zaken

Een ondernemer die bereid is dezelfde risico's te lopen als zijn klanten. Het zou bij veel ondernemers op zijn minst voor (licht) gefronste wenkbrauwen zorgen. Echter niet voor de financieel adviseurs van Wealtheon Group. Structureel monitoren zij vanuit Eindhoven, Genève en Brussel voor hun relaties wereldwijd de ontwikkelingen op de economische politieke en financiële markten. Om vervolgens met die kennis, in combinatie met een zeer ruime ervaring in de bankensector en de vermogensmarkt, voor hun relaties de juiste afwegingen te maken. Dit met als doel om een zo hoog mogelijk rendement te kunnen garanderen. Een rendement dat ook bepalend is voor de resultaten van den portefeuilles van de aandeelhouders van deze onderscheidende vermogensbeheerder. 'Zie het als een slager die zelf ook geniet van eigen biefstukje. Omdat hij weet dat het kwaliteitsvlees is.

“De portefeuilles van de aandeelhouders en relaties lopen binnen ons bedrijf namelijk parallel. Als we kopen of verkopen doen we dat in de volle overtuiging dat we de juiste beslissingen nemen en dus ook voor onszelf”, beaamt CEO Victor Zwart desgevraagd. “Een meer transparante manier van werken is voor ons niet denkbaar. En gelukkig waarderen onze relaties deze open en transparante manier van werken. Het maakt het natuurlijk toch net even wat persoonlijker.”

Onafhankelijk

“De aandeelhouders van Wealtheon, vertegenwoordigd door de familie Zwart, zijn voor 100% eigenaar van Wealtheon. Dit betekent dat het beleid op geen enkele wijze wordt beïnvloed door derden. Aangezien zij tevens het beleggingscomité voorzitten worden alle beleggingsbeslissingen autonoom genomen. Daardoor zijn de lijnen kort en een actief beheer gegarandeerd”, vult Martien Verleg, Directeur Vermogensbeheer Wealtheon aan. “Deze onafhankelijkheid wordt daarnaast nog eens versterkt door het feit dat naast het beheren van beleggingsportefeuilles Wealtheon geen andere producten voert. Ook kennen we geen zogenaamde huisproducten. Tot slot hebben we geen banden met banken of fondsen wat een onafhankelijke beleggingsstrategie garandeert”, benadrukt Hans-Peter van Wersch, Senior Portfolio Manager.

Strategie

Een strategie die wordt gekenmerkt door een anticyclisch beleggingssysteem dat door Wealtheon zelf is uitgewerkt en geldt als de basis onder de succesvolle wijze waarop het management van de vermogensbeheerder al een kleine 50 jaar opereert. Van Wersch: “Wereldwijd volgen wij op systematische wijze de markten aan de hand van zo’n 450 indicatoren. Wekelijks nemen we als team deze indicatoren door en anticiperen we op een te verwachten verbetering of verslechtering van het economisch klimaat door de verdeling van de beheerde gelden over de verschillende beleggingscategorieën en -sectoren aan te passen. Waarbij we in principe in alle mogelijk beleggingscategorieën beleggen. Van aandelen en obligaties tot vreemde valuta, vastgoed of goud.” Zwart: “Met als leidraad natuurlijk wel het risicoprofiel van de cliënt. Ook daarin verschillen we denk ik van veel klassieke beheerders. We durven portefeuilles ook tijdelijk af te bouwen als de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Vaak zie je dat mensen in mindere tijden defensiever gaan beleggen om zo de verliezen te verkleinen. Maar waarom zou je dat doen? Een klein verlies is ook een verlies. Wij doen dan liever geen stap terug, maar een stap opzij. Om dan met de nodige liquide middelen juist in de goede tijd twee stappen vooruit te zetten.”

Topsport

Verleg: “Waar het om gaat is dat je tijdig onderkent waar de kansen liggen, maar ook waar de bedreigingen op komen zetten. We hebben natuurlijk geen glazen bol en de wereld om ons heen is natuurlijk dagelijks volop in beweging. Maar het is juist zaak om je niet te laten leiden door de waan van dag, maar te anticiperen op de lange termijn.” Zwart: “Het is topsport waarbij je telkens een stap vooruit moet denken. Door het door onszelf ontwikkelde en inmiddels beproefde systeem in combinatie
met de aanwezige expertise en ervaring maakt dat we een speler zijn die op het veld tijdig de juiste posities weet in te nemen. Om in de snelle omschakeling te scoren. Elke wedstrijd opnieuw.”


Over Wealtheon


  terug

Meer uit deze categorie