Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Op zoek naar goed nieuws

12 juli 2012, VEB.net

Beleggers reageren altijd op nieuws dat goed lijkt. Economen reageren in de dagen die volgen op het nieuws, waarbij hun kritiek de meeste aandacht krijgt. Hierdoor kan het positieve beleggersentiment weer even snel omslaan als dat het opkwam. Beleggers zouden er goed aan doen om er rekening mee te houden dat de forse winsten op de aandelenmarkten na de EU-top van eind juni in de komende week weer even snel kunnen verdwijnen.

De uitkomst van de EU top lijkt in eerste op zicht positief, althans als we de politici mogen geloven. Die indruk hebben ze echter al 17 keer eerder gegeven, als we de uitkomst van alle EU-toppen sinds 2007 samen nemen. De beslissing dat er een bankenunie moet komen, is dan wellicht genomen, de details moeten nog volledig worden uitgewerkt. De ervaring leert dat de 27 lidstaten van EU het hier niet snel over eens zullen worden, zelfs niet onder grote druk van de eurocrisis. Politieke agenda's en de lobby van de bankensector zullen de komende maanden een (nog) grotere rol gaan spelen waardoor het niet waarschijnlijk is dat een bankenunie tegen het einde van dit jaar het licht zal zien.

De overeengekomen steun aan (de banken van) Italië en Spanje is positief maar lijkt bij lange na niet voldoende om in de benodigde herfinancieringsbehoefte in 2012/2013 te voldoen. Hierbij is er grote kans dat banken een beroep gaan doen op de noodfondsen om van hun slechte leningen af te komen waardoor het probleem in feite (weer) afgeschoven wordt op de overheden, die hun steun aan de noodfondsen toezegden. Komt de bankenunie er, dan is er meer, en directe, steun aan de bankensector mogelijk maar, zoals gesteld, vooralsnog is die unie er niet. Ondertussen verzwakt de onroerende goedmarkt in Spanje verder en neemt vanuit de Spaanse bankensector de vraag om steun toe.

Waarom dan de euforie onder beleggers? Simpelweg omdat er een beslissing op de EU-top werd genomen. Dit is blijkbaar al zo bijzonder dat beleggers hierop uitermate positief reageren. De onderliggende details, waarvan de meeste nog niet bepaald zijn en waarvan de uitwerking al helemaal niet te voorspellen is, worden beschouwd als een ondergeschikt element. Men wil gewoon goed nieuws!

Maar het belangrijkste blijft voor ons de basis van beleggen: de economische ontwikkeling in de wereld. De groei neemt af in alle continenten en de economische signalen lijken momenteel geen tekenen van verbetering weer te geven. Ondanks de huidige lage rente, normaliter een katalysator voor groei, blijven de economieën van de Westerse landen uiterst zwak. En wanneer alle euforie weer weggeëbd is, zal de belegger weer gaan kijken naar de economische fundamenten.


Vermogensbeheer


  terug

Meer uit deze categorie