Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Strategisch beleggen bij Wealtheon

13 februari 2013, NederBelgisch Magazine

Geschreven door Robert Maarschalkerweerd

Wealtheon is een snel groeiende financiële organisatie gespecialiseerd in internationaal vermogensbeheer voor vermogende particuliere en (semi-) institutionele cliënten. Hiernaast werken wij samen met internationale juridische, fiduciaire en fiscale dienstverleners zodat wij onze cliënten de best mogelijke totaal-service kunnen bieden”, zo stelt de onderneming zichzelf voor op www.wealtheon.eu

Aandelenweging

Als CEO Victor Zwart de organisatie voorstelt, is onafhankelijkheid het eerste woord dat hij gebruikt om aan te duiden waarin Wealtheon zich onderscheidt van andere bedrijven uit de sector. “We beleggen voor onze relaties zonder enige beïnvloeding van buitenaf.  Beleggingsfondsen, huisfondsen of hedge funds treft men bij ons niet aan. We beleggen alleen in aandelen, obligaties, onroerend goed, goud, olie en andere grondstoffen. Het is daarbij essentieel dat deze beleggingen elke dag verkocht moeten kunnen worden. Als de strategie wijzigt, willen we snel aandelen kunnen afbouwen of net andersom”, vertelt hij gedreven. “Wij willen daarbij niet geremd worden omdat we ons eigen huisfonds dan moeten afbouwen of commissies van derden zouden mislopen. Wij krijgen simpelweg geen commissies van derden”. Ondanks de huidige mondiale crisis ziet Victor Zwart een aantal lichtpuntjes, met name in een aantal segmenten van de Amerikaanse economie en dan vooral in de voor deze economie belangrijke huizensector. Echter ook in de eurozone constateren wij een herstel in het consumentenvertrouwen. “En hoewel de crisis nog niet volledig is opgelost, kun je op grond van de inmiddels genomen maatregelen door beleidsmakers en centrale banken stellen, dat het ergste voorbij is”, aldus Victor Zwart. En ondanks dat wij ook voor 2013 een volatiele aandelenmarkt verwachten, hebben wij op grond van onder meer deze constateringen  en de verwachting dat de lange rente het dieptepunt is gepasseerd, ons aandelenbelang in het laatste kwartaal van 2012 verhoogd tot “overwogen”. 

Beleggingsbeleid

Volgens Zwart is het niet alleen een kwestie om een goede en juiste visie te ontwikkelen, maar evenzeer een zaak om te reageren en actie te durven ondernemen. De CEO van Wealtheon benadrukt dat dit alles gebeurt in een vertrouwensrelatie waarbij de risico’s van tevoren worden besproken en ingecalculeerd. Dat is voor Wealtheon van het grootste belang. “Om snel te kunnen reageren, krijgen we van onze cliënten de discretionaire bewegingsvrijheid om flinke wijzigingen in de portefeuille te kunnen doorvoeren om hen tegen koersdalingen te kunnen beschermen”. Een belangrijke stelregel bij Wealtheon is ook dat op het vlak van aandelen en obligaties hetzelfde beleid gevoerd wordt voor alle relaties. Zwart geeft een voorbeeld: “Als we zouden besluiten om een aandeel Inbev te verkopen dan doen we dat meteen voor al onze cliënten. Met deze strategie hebben we sinds 1 januari 2007 een voorsprong van 52% op de wereldaandelenindex voor onze cliënten behaald. We willen verder dat het beleggingsbeleid centraal wordt aangestuurd om te voorkomen dat een cliënt afhankelijk zou zijn van de deskundigheid en/of de betrokkenheid van één individuele relatiebeheerder. Deze strategie garandeert meteen de continuïteit. En op die manier vermijden we ook dat een cliënt na tien jaar aan zijn zevende beheerder zou toe zijn. Daarom staan alle cliënten rechtstreeks in contact met de directie van Wealtheon. Diverse leden van de directie zitten trouwens ook in het beleggingscomité, zodat de directie volledig betrokken blijft bij het beleggingsbeleid, de implementatie hiervan in de portefeuilles en de communicatie hierover met de cliënt. Dat is van het grootste belang om een gefundeerde relatie te onderhouden met de cliënten”.
Tenslotte benadrukt Victor Zwart als CEO van Wealtheon dat zijn organisatie absoluut geen bank is. “Iedere cliënt heeft een rekening bij een van de banken die voor Wealtheon als depositaris optreedt, waaronder de bekende namen als Bank Degroof, Société Générale, ING en ABN Amro maar ook internetbanken als Keytrade en Binck Bank. De cliënt boekt geen geld aan ons over waardoor er niets mis kan gaan met het vermogen, mocht Wealtheon in de problemen komen. Een extra garantie bovenop het feit dat onze organisatie onder toezicht staat van ondermeer de Autoriteit Financiële Markten in Nederland (AFM), de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten in België (FSMA) en de ‘Commission de Surveillance du Secteur Financier’ in Luxemburg (CSSF)”, besluit Zwart.


Over Wealtheon


  terug

Meer uit deze categorie