Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Valutarisico: Beleggen met Turbo’s

1 juli 2018, WEALTHEON

Een turbo is een beleggingsproduct dat beleggers de mogelijkheid geeft met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden zoals indices, aandelen, obligaties, grondstoffen en valuta’s.

Men kan met een turbo speculeren op stijgingen of dalingen. Een turbo long stijgt als de onderliggende waarde stijgt; een turbo short stijgt in waarde als de onderliggende waarde daalt (en omgekeerd).

Bij aankoop van een turbo long koopt de bank doorgaans de onderliggende waarde aan. Een deel van de kosten voor de onderliggende waarde wordt gefinancierd door de bank; het overblijvende deel betaalt de belegger in de vorm van de waarde van de turbo long. Over het deel dat de bank financiert, betaalt de belegger rente. Dit maakt uitgeven van turbo's interessant voor de bank. Stijgt de onderliggende waarde dan zal de waarde van de turbo long sneller stijgen dan het aandeel; daalt de onderliggende waarde dan zal de waarde van de turbo long sneller dalen. Het kan dus ook zijn dat de investering van de bank in gevaar komt. Daarom heeft de bank in de turbo een veiligheidsmaatregel ingebouwd. Dit heet de ‘stop loss’.

Een stop loss (voluit stop loss order) is een order om een belegging te verkopen (of kopen in geval van een turbo short) op het moment dat de koers van de onderliggende waarde is gedaald (resp. gestegen) onder (resp. boven) een bepaalde prijs. Op het moment dat de belegging wordt verkocht gebeurt dat bestens ('wat de markt ervoor geeft'). Deze maatregel is ook in het voordeel van de belegger: immers de belegger kan door de stop loss nooit meer verliezen dan zijn investering. Als de koersbeweging van de onderliggende waarde dermate abrupt is, bijvoorbeeld bij een flink lagere opening door een winstwaarschuwing, worden de verliezen beneden het financieringsniveau door de bank genomen. De belegger krijgt dus nimmer te maken met een restschuld. Is de verkoop van een turbo long gerealiseerd tegen een prijs boven het financieringsniveau dan keert de bank na enkele dagen het restant aan de belegger uit (= restwaarde).

Afdekken van valutarisico in uw portefeuille 

Stel, u heeft een portefeuille geadministreerd in EUR en heeft Amerikaanse dollarbeleggingen in uw portefeuille. U verwacht een waardedaling van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro. Om ervoor te zorgen dat uw portefeuille is beschermd (ook ‘afgedekt’ genoemd) tegen dit wisselkoersrisico, kunt u gebruik maken van Turbo’s Long op de EUR/USD wisselkoers. Deze Turbo zal namelijk in waarde stijgen wanneer de euro in waarde stijgt ten opzichte van de Amerikaanse dollar en hiermee de in euro’s gemeten waardedaling van uw dollarbelegging compenseren. 
 

Voorbeeld

Om te bepalen hoeveel Turbo’s u nodig heeft om een valutarisico in een portefeuille af te dekken, nemen wij hier een fictieve portefeuille met 100.000 Amerikaanse dollars.

Voor het afdekken van het risico verbonden aan de Amerikaanse dollars kunt u kiezen uit verschillende Turbo’s Long. Wanneer u kiest voor een Turbo met een lager stop loss-niveau, dan zal uw initiële investering hoger liggen. Hoe lager het stop loss-niveau ligt, hoe verder de dollar in waarde kan stijgen voordat uw Turbo wordt beëindigd waardoor uw dollarpositie weer ongedekt is. 

In dit voorbeeld gebruiken we een fictieve EUR/USD Turbo Long met een Financieringsniveau van 1,20 en gaan we er van uit dat de EUR/USD wisselkoers 1,35 is. 

Tabel 1: De beginsituatie

Het aantal benodigde Turbo’s Long om de portefeuille af te dekken tegen een waardedaling van de Amerikaanse dollar is als volgt te berekenen: 

De theoretische waarde van de Turbo is:

Het bedrag dat u investeert om uw positie af te dekken, is te berekenen door het aantal benodigde Turbo’s te vermenigvuldigen met de waarde van de Turbo. De investering benodigd voor het afdekken van het valutarisico voor deze portefeuille bedraagt: 833 x 11,11 = EUR 9255. De beginsituatie van deze portefeuille zal er als volgt uit komen te zien.

Scenario 1: de Amerikaanse dollar daalt in waarde 

Wat gebeurt er als de EUR/USD wisselkoers na een maand stijgt van 1,35 naar 1,40? 

De theoretische waarde van de Turbo is na één maand: 

Tabel 2: Scenario 1, de Amerikaanse dollar daalt 

De waardestijging van de Turbopositie is EUR 2.465. De waardedaling van uw Amerikaanse dollarbelang in euro’s is EUR 2.645. De waardestijging van uw Turbopositie compenseert grotendeels de waardedaling in euro’s van uw Amerikaanse dollarbelang. Het verschil in waardeontwikkeling is het gevolg van het oplopen van het financieringsniveau, waarin op dagbasis de financieringskosten worden verwerkt. 

Scenario 2: de waarde van de Amerikaanse dollar stijgt 

Wat gebeurt er als de EUR/USD wisselkoers na een maand daalt van 1,35 naar 1,30? 

De theoretische waarde van de Turbo is na één maand: 

Tabel 3: Scenario 2, de waarde van de Amerikaanse dollar stijgt

De waardedaling van de Turbopositie is EUR 3.045. De waardestijging van uw Amerikaanse dollarportefeuille in euro’s is EUR 2.849. Ook hier is het verschil in waardeontwikkeling het gevolg van het oplopen van het financieringsniveau, waarin op dagbasis de financieringskosten worden verwerkt. In dit voorbeeld betaalt u voor het afdekken van USD 100.000 gedurende één maand ongeveer EUR192 aan financieringskosten. 

Financieringskosten bij beleggen in Turbo’s op Valuta 

Bij Turbo’s Long worden er financieringskosten in rekening gebracht over het financieringsniveau. Bij Turbo’s op valuta heeft u te maken met twee rentepercentages. Over het financieringsniveau van een EUR/USD Turbo Long betaalt u de Amerikaanse daggeldrente en ontvangt u de Europese daggeldrente. Let op: de financieringskosten verschillen per onderliggende waarde en zijn afhankelijk van de actuele rentevoet. Dit kan leiden tot relatief hoge kosten, zoals voor Turbo’s Long op de EUR/TRY (Turkse lira) wisselkoers. Daarnaast betaalt u altijd een marge van 2%.

Stop loss-niveau 

Wanneer de waarde van de Amerikaanse dollar tegen uw verwachting in stijgt, loopt u het risico dat uw Turbo Long het stop loss-niveau bereikt waardoor uw wisselkoersrisico niet meer afgedekt is. Wanneer u van mening bent dat de wisselkoers het stop loss-niveau te dicht nadert, kunt u overwegen om uw positie door te rollen naar een nieuwe Turbo Long met een lager stop loss-niveau. Er wordt van “doorrollen” gesproken wanneer u Turbo’s met een bepaalde onderliggende waarde verkoopt en vervolgens direct Turbo’s met dezelfde onderliggende waarde weer aankoopt. U kunt doorrollen naar een Turbo Long met een lager stop loss niveau bij een dalende wisselkoers, maar wanneer de wisselkoers juist stijgt kunt u ook overwegen om door te rollen naar een Turbo met een hoger stop loss-niveau. Houdt u er rekening mee dat voor Turbo’s op valuta het stop loss niveau op de 15e van de maand wordt aangepast op basis van het dan geldende financieringsniveau. 

Risico’s 

Turbo’s op valuta kunnen 24 uur per dag hun stop loss-niveau bereiken. Dat betekent dat dit ook kan gebeuren buiten de handelstijden van de Turbo’s. 

De koers van een Turbo kan sterk in waarde fluctueren. Er wordt dan ook gesproken over een zeer hoge volatiliteit.


Beleggingscategorieën


  terug

Meer uit deze categorie