Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Wordt 2014 nog het jaar van de aandelen?

4 maart 2014, Eventail

Zoals ieder jaar, bracht L'Eventail voor zijn lezers de beste vermogensbeheerders van de meest toonaangevende banken en instellingen op de Belgische markt samen. In plaats van naar het verleden te kijken, werden in dit rondetafelgesprek de lijnen uitgezet voor de komende maanden. Eén grote vraag staat centraal: zullen de beurzen in 2014 even goed presteren als in 2013? De consensus over de aandelen blijft positief maar met tal va nuances, een signaal dat het beheer dit jaar nauwkeuriger moet zijn willen we goede resultaten behalen. Eén constante is er alvast: wie wil dat zijn portefeuille rendeert, zal het begrip risico moeten herzien.

[…]

De activistische aandeelhouders

[…]

“Wat de verdeling  van aandelen betreft zijn wij overwogen inde Verenigde Staten, zegt Charles de Saligny van Wealtheon, en lagere wegingen  in Europa, Japan en een kleine  weging in Azië en Pacific, met name Australië met de aandelen uit de mijnsector. Het belang voor de Verenigde Staten zit vooral in de consumptie van de gezinnen, die ongeveer driekwart van het bruto binnenlands product vertegenwoordigt. Dat heeft deels te maken met een rijkdomseffect op de vastgoedmarkt die het veel beter doet en de gezinnen aanzet om te consumeren. Eveneens in de Verenigde Staten heeft de financiële sector zijn balansen opgepoetst. In Europa is het nog de vraag of we al dan niet al uit de crisis zijn. In de sterke landen is dat het geval, maar voor de zuidelijke landen is dat veel minder zeker. Spanje kampt met een werkloosheid van 26% en in Italië brengen de deficits de groei in het gedrang. Op sector niveau mikken we eerder op de cyclische aandelen zoals deze uit de mijnsector, de duurzame consumptiegoederen en de technologieën. In elke sector doen we aan stock picking.”

[…]

Zijn obligaties rendabel?

[…]

Charles de Saligny van Wealtheon beperkt de risiconame op de obligaties die worden beschouwd als de rots in de portefeuille. “Ze moeten dus worden geselecteerd volgens de goede waarderingen, wat de perifere landen dus al uitsluit. Bij de kleine corporates echter is een zeker rendement niet uitgesloten.”

[…]


Macro-economie

  Neem contact op

  terug

Meer uit deze categorie