Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Ons verhaal

1971
In 1971 richtte mr Peter S. Zwart (1941) de organisatie ‘GIM Algemeen Vermogensbeheer B.V.’ op in Eindhoven, Nederland. Het bedrijf richtte zich op zowel institutionele als particuliere beleggers. Als volledig onafhankelijke instelling – er waren aldus geen eigendomsbanden met bancaire instellingen – werd wereldwijd belegd in beursgenoteerde ondernemingen waarbij de belangen van de cliënt parallel liepen met die van de beheerder. In die tijd een uniek concept.

1973
Ten behoeve van cliënten in de regio Zuid-Europa werd in 1973 een tweede kantoor in Genève, Zwitserland geopend. Het beleid in de cliëntportefeuilles was identiek aan het beleid dat in Nederland werd gevoerd.

1987
Omdat het aantal institutionele cliënten uit de Verenigde Staten gestaag toenam, werd in 1987 besloten tot de oprichting van een kantoor in New-York, USA. Dit laatste kantoor beheerde met name pensioenfondsgelden van Amerikaanse « Fortune 500 » ondernemingen. Het Amerikaanse kantoor kreeg een vergunning toegekend door de Amerikaanse toezichthouder SEC (Securities and Exchange Commission).

Door de jaren heen kwam de GIM groep regelmatig positief in het nieuws door het beheren van innovatieve beleggingsproducten zoals het beleggingsfonds AMVABEL (samen met Bank Van Lanschot), het eerste in Europa beursgenoteerde beleggingsfonds in converteerbare obligaties, het dagelijks in de Nederlandse dagbladen gepubliceerde kwaliteitsoordeel ‘de GIM Rating’, een paraplu beleggingsfonds, een kunstbeleggingsfonds, diverse vastgoed-cv’s etc.

Tevens publiceerde GIM een kwartaalbericht waarvan frequent de teksten overgenomen werden in de Nederlandse geschreven media. Gedurende de jaren negentig had GIM wereldwijd circa 5 miljard euro onder beheer.

1999
In 1999 werd de GIM Groep verkocht aan een Nederlands-Engelse private bank.

2005
Na een periode van vijf jaar waarin contractueel geen concurrerende activiteiten mochten worden opgestart, heeft Peter Zwart begin 2005 in samenwerking met zijn zoon mr Victor S. Zwart (1969) besloten om in België een nieuwe onafhankelijke onderneming op het gebied van vermogensbeheer op te zetten – Wealtheon nv.

2008
Als gevolg van een toenemend aantal cliënten in Nederland, werd in 2008 besloten om een Wealtheon bijkantoor in Eindhoven, Nederland te openen. In nauwe samenwerking met het kantoor in Brussel wordt het beleggingsbeleid bepaald.

2011
In 2011 kreeg Wealtheon nv toelating om in het kader van de vrijedienstenverlening haar diensten in Luxemburg aan te bieden.

2014
De aandeelhouders van Wealtheon nv kochten de aandelen van de Geneefse vermogensbeheerder Compagnie de Gestion Internationale over en werd omgedoopt tot Wealtheon sa (Switzerland).

Medio 2014, werd de holdingmaatschappij naar Luxemburgs recht Wealtheon Group sa opgericht, en hieronder werd Wealtheon sa (Switzerland) ondergebracht.

Hetzelfde jaar, werd Wealtheon nv door de Autorité des Marchés Financiers (AMF) erkend als aanbieder van vermogensbeheer in Frankrijk dankzij zijn Europees paspoort. 

2016

In 2016 werd Wealtheon nv ondergebracht in de holdingmaatschappij Wealtheon Group sa.