Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Onze strategie

Het beleggingsproces dat we voor onze klanten hebben ontwikkeld, is gericht op: behoud en groei van vermogen.

Anticyclisch beleggen

Wij hanteren sinds 1971 een anticyclisch beleggingssysteem dat door onszelf is uitgewerkt. Anticiperend op een aangekondigde verbetering of verslechtering van het economisch klimaat passen wij de verdeling van de beheerde gelden over de verschillende beleggingscategorieën en –sectoren aan.

Technische en fundamentele analyse

Om ons anticyclisch beleid te bepalen, volgen wij de macro-economische indicatoren op de voet, ongeacht de geografische zone. Wij vertalen de trends van deze voornoemde indicatoren in onze beleggingsstrategie.

Asset allocatie

Een van de pijlers van het vermogensbeheer bij Wealtheon is de verdeling van de portefeuille over de verschillende beleggingscategorieën en -sectoren, ofwel de asset allocatie. Deze wordt volledig op het risicoprofiel van de cliënt afgestemd. Wij aarzelen dan ook niet om te investeren in alle mogelijke beleggingscategorieën, zoals obligaties, aandelen, grondstoffen, edelmetalen, vastgoed en vreemde valuta.

Risicobeheer

In tegenstelling tot veel klassieke vermogensbeheerders zijn wij niet bang om de “exposure” van de cliëntportefeuilles aan de financiële markten consequent en substantieel te verkleinen of te vergroten. Een ander belangrijk element om het risico te beperken is de diversificatie. Door een weloverwogen spreiding van de beleggingen streven wij ernaar om uw vermogen optimaal te beschermen tegen marktschommelingen zonder al te veel toegevingen op het niveau van het rendement.

Wenst u meer informatie?

Wenst u meer informatie inzake onze strategie of wenst u teruggebeld te worden door één van onze specialisten?