Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Onze waarden zijn de sleutels tot een duurzame relatie

Bij Wealtheon nv is het naleven van onze waarden van groot belang. Dat is immers een voorwaarde voor een blijvend goede relatie tussen de cliënt en Wealtheon.

Onafhankelijkheid

Door zich onafhankelijk op te stellen, onderscheidt Wealtheon zich van de meeste vermogensbeheerders en private banken.

Privé aandeelhouders: de familie Zwart bezit 100 % van de aandelen bij Wealtheon nv en kan op een ruime ervaring in de bankensector en het vermogensbeheer terugkijken. Aangezien zij tevens het beleggingscomité voorzitten, is er geen druk van buitenaf bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

Geen bank: Wealtheon is geen bank en legt zich uitsluitend toe op het beheer van uw portefeuille. Het feit dat wij geen andere financiële diensten aanbieden, garandeert ondermeer onze volledige onafhankelijkheid.

Volledige transparantie

Wealtheon nv streeft volledige transparantie na met betrekking tot de beleggingskeuzes, de transactiekosten en de beheervergoeding.

Geen belangenconflicten:  Wanneer het beleid van een vermogensbeheerder zich niet beperkt tot het behalen van een optimaal resultaat voor de cliënt, kan er sprake zijn van belangenconflicten. De volledige transparantie die Wealtheon nastreeft richting haar cliënten, garandeert dat onze belangen en die van de cliënt volledig parallel lopen.

Beheerkosten: Bij Wealtheon zijn de beheerkosten uitermate transparant; u kent onze beheervergoeding immers van te voren. Deze is gebaseerd op een vooraf bepaald percentage dat gerelateerd is aan de omvang van uw portefeuille. Verrassingen zijn op deze manier volledig uitgesloten.

Retourcommissies: Om de transparantie verder te garanderen, accepteert Wealtheon geen enkele retourcommissie van derden. Dit garandeert dat wij hierdoor niet beïnvloed kunnen worden bij de keuze van de investeringen. Hierbij hebben wij geen financieel belang bij het aantal uitgevoerde effecten- en valutatransacties binnen de cliëntportefeuilles.

Service op maat

Zoals een meester-kleermaker een maatpak maakt, zo stemmen wij onze service af op uw behoeften en wensen. Een eersteklas dienstverlening vormt voor ons de basis in de relatie tussen cliënt en vermogensbeheerder. Wij werken in teamverband waardoor wij bereikbaar zijn en u de garantie heeft op een zeer snelle respons van onze zijde.

Wij nemen het dagelijks beheer van uw vermogen over waardoor u direct profiteert van de ervaring en know-how van onze beleggingspecialisten. Wealtheon nv heeft een relatief kleine structuur en staat daardoor dicht bij haar cliënten. Een complexe hiërarchie is aan ons niet besteed. Hierdoor kan Wealtheon snel en doeltreffend inspelen op de veranderingen in de markt.