Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Resultaten

Aantrekkelijk rendement

Ons beleggingsproces is ontwikkeld voor institutionele en particuliere beleggers. In de afgelopen 40 jaar is continu gestreefd naar een verdere optimalisering van dit proces. Door een variabele verdeling van de belegde gelden over vastrentende waarden, zaakwaarden, grondstoffen, edele metalen en onroerend goed wordt gestreefd naar een aantrekkelijk rendement waarbij de risico’s continu worden geëvalueerd. Vermogensbehoud is voor ons even belangrijk als vermogensgroei.

Onze onafhankelijke positie geeft ons tevens alle vrijheid in de selectie van beleggingen. Wij worden intern niet gestimuleerd om cliëntgelden te beleggen in aandelenemissies welke worden begeleid door de bank. We verlenen geen financiële diensten (kredieten, IPO’s, verzekeringen, M&A diensten) aan het bedrijfsleven, zodat wij op ieder gewenst moment een belegging kunnen (ver)kopen.

Kostenreducerende afspraken

Exclusief voor onze cliënten hebben wij kostenreducerende afspraken met betrekking tot de transactiekosten gemaakt met de banken.

 

Disclaimer: De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Een hoger risicoprofiel biedt de kans op een hoger rendement, maar behelst ook een hoger risico op verliezen. De getoonde rendementen vormen een indicatie en zijn voor aftrek van kosten, welke afhankelijk zijn van de omvang van het vermogen en de door de cliënt gekozen bewaarder. Deze resultaten gelden uitsluitend indien belegd werd volgens de modelportefeuilles behorende bij het risicoprofiel. Portefeuilles die niet aldus werden belegd, hebben andere rendementen.