Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Wealtheon beleggingsvisie

Huidige Situatie

 • Na het besluit van China om de economische groei te stimuleren door zijn munt te devalueren, hebben de aandelenmarkten zeer heftig gereageerd. Beleggers vrezen dat andere (Aziatische) landen China’s voorbeeld zullen volgen. Dit zou uiteraard betekenen dat buitenlandse investeerders valutaverliezen zouden moeten incasseren;

 • China voert diverse maatregelen uit om de teruggang van de Chinese aandelenmarkten een halt toe te roepen. Deze kunstmatige manier van ondersteuning van de beurs is echter zeer ongezond en wij denken dat China niet in staat zal zijn om haar doel te bereiken. De markt is sterker dan China;

 • Het huidige mondiale economische klimaat is er één van gematigde groei. Naar verwachting zal de economische groei ook in 2016 bescheiden blijven. Een verdere vertraging van de Chinese economie, in combinatie met een economische neergang van de olieproducerende landen in het Midden-Oosten als gevolg van de lage olieprijzen, kan leiden tot een negatief effect op de wereldwijde groei. Andere grondstof-producerende landen zoals Brazilië en Australië staan eveneens ​​onder druk;

 • Diverse media zenden op een non-stop basis 'breaking news' uit en zijn daarbij voornamelijk gericht op het aantal punten dat een markt is gedaald ("Dow Jones daalt 1.000 punten!") in plaats van de procentuele daling. Op deze manier het nieuws brengen, verkoopt beter aan de kijkers / lezers. Hoewel wij niet de snelheid van deze laatste neergang van de markten willen onderschatten, is een daling van 10-15% van de aandelenbeurzen niet onoverkomelijk na de reeds lange tijd van stijgende aandelenmarkten.

Vooruitzichten

 • Voor de westerse economieën zoals de Verenigde Staten en de eurozone is de situatie relatief goed. Ook de vooruitzichten voor 2016 zijn stabiel zij het dat de groei op een bescheiden niveau zal blijven;

 • Wij voorzien geen economische recessie in de VS en de eurozone;

 • De FED zal, als gevolg van een lage inflatie verwachting, de geplande renteverhoging waarschijnlijk uitstellen. Met het oog op de verkiezingen in 2016 zal van de Amerikaanse overheid geen stimulans te verwachten zijn;

 • Aziatische landen voelen de gevolgen van de aanhoudende vertraging van de Chinese economie en proberen dit te compenseren door stimulerende maatregelen te nemen;

 • Opkomende markten zoals Brazilië en Rusland hebben te maken met specifieke problemen. De extreem lage grondstofprijzen hebben daarnaast een extra negatieve impact;

 • De economische groei in de VS en de eurozone zal naar verwachting worden voortgezet in de tweede helft van 2015, ondersteund door een herstellende huizenmarkt en dalende werkloosheidscijfers;

 • Onze macro-economische analyses laten ‘neutrale’ tot 'gematigd positieve’ oordelen zien voor de belangrijkste economieën. Daarmee zouden koopkansen zich in de nabije toekomst kunnen voordoen.

Beleggingsstrategie

 • Tot april 2015 hebben de aandelenmarkten een stijgende trend laten zien. Daarna hebben de markten een zijwaarts patroon getoond;

 • Op basis van dit feit en in combinatie met ons naar 'Neutraal' verlaagde oordeel voor aandelen als een beleggingscategorie, hebben wij de afgelopen maanden het belang in aandelen afgebouwd en zijn de liquiditeiten in de portefeuilles opgelopen;

 • China en India werden volledig verkocht en het belang in de Pacific voor 50% waardoor er nagenoeg geen posities meer aangehouden worden in de (risicovolle) opkomende markten;

 • Eerder dit jaar verkochten wij alle investeringen in de energie- en grondstoffensectoren, ondermeer vanwege de dalende olieprijzen;

 • Wij zullen niet aarzelen om meer liquide middelen aan te houden door de verkoop van aandelen, mochten de aandelenmarkten blijven dalen;

 • Indien de aandelenmarkten echter duidelijk stabiliseren en/of herstellen dan zullen wij waarschijnlijk overgaan tot het geleidelijk herbeleggen van de beschikbare liquide middelen. Dit op voorwaarde dat ons macro-economische oordeel deze beslissing op dat moment ondersteunt.

U mag er vanzelfsprekend op vertrouwen dat we de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. Indien nodig zullen wij verdere maatregelen nemen om uw vermogen te beschermen. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, aarzelt u dan niet om ons te contacteren.