Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Wealtheon Beleggingsvisie - februari 2016

Huidige situatie

 • Het jaar 2016 is de eerste weken onrustig gestart met aandelenmarkten die wereldwijd aanzienlijk terrein moesten prijsgeven. De bekende Morgan Stanley Wereld Aandelenindex (MSCI world) daalde tot 10 februari 2016 ruim 13%.
 • Als belangrijkste reden voor het negatieve sentiment wordt de situatie in China genoemd. Beleggers raken er steeds meer van overtuigd, dat de motor van de Chinese economie – inmiddels de 2e grootste economie ter wereld - hapert en dat zelfs een harde landing tot de mogelijkheden behoort. Dit zet de beurs in China onder druk. Beleggers maken zich daardoor steeds meer zorgen over de gevolgen voor de economische groei in Westerse landen.
 • Door het negatieve nieuws over Italiaanse banken, die nog steeds kampen met de gevolgen van veel slechte leningen op hun bankbalans, hebben beleggers massaal afscheid genomen van hun beleggingen in de Europese financiële sector. Tegelijkertijd kwamen Deutsche Bank en Credit Suisse met miljarden verliezen naar buiten. Dit heeft het sentiment bij beleggers geen goed gedaan.
 • Naast aandelenkoersen, zijn ook de olieprijzen nog steeds bezig met een daling. De Brent olie noteerde op 21 januari kortstondig een dieptepunt van ± USD 28,-  waarvoor circa anderhalf jaar geleden nog bijna USD 110 werd betaald. Hoewel de gevolgen hiervan zowel positief als negatief kunnen worden uitgelegd, is de aanleiding van de dalende olieprijs toch vooral het vooruitzicht van een zwak herstellende wereldeconomie en overproductie.

Vooruitzichten

 • De wereldeconomie zal in 2016 naar verwachting met meer dan 3% groeien met weliswaar grote regionale verschillen, zoals ook in 2015 het geval was. Deze taxaties werden echter de afgelopen periode kwartaal na kwartaal naar beneden bijgesteld. Enige terughoudendheid is dus geboden.
 • Wij verwachten dat de Westerse landen hun gematigde groeipatroon voortzetten met - vooral in Europa - nog steun vanuit monetaire hoek. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente laag houden en trachten de inflatie op het gewenste niveau van 2% te krijgen. Naar verwachting zal de ECB in maart 2016 nieuwe maatregelen aankondigen om de inflatie op termijn weer te doen stijgen. Het is nog de vraag welke manoeuvreerruimte de ECB nog heeft en hoe de markt hierop gaat reageren.
 • In de VS is men begonnen met de eerste renteverhoging sinds 2006. Wij verwachten dat verdere verhogingen beperkt in aantal en omvang zullen zijn. Het groeitempo in Amerika is immers ook gematigd (2,4% in 2016) en van inflatie is amper sprake. De lage grondstofprijzen maken dat de inflatieverwachtingen naar beneden worden bijgesteld.
 • Een grotere uitdaging ligt er voor de opkomende markten, die last hebben van toenemende schuldposities en afnemende opbrengsten uit olie en andere grondstoffen. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling van de Chinese economie, aangezien deze één van de grootste afnemers van grondstoffen is.
 • Per saldo is ons oordeel over de wereldeconomie ‘gematigd positief’. Dat valt te verklaren uit het feit, dat er in het algemeen nog steeds sprake is van een geleidelijke expansie. Echter, er zijn onzekerheden die het voorgenoemde scenario negatief kunnen beïnvloeden. Naast hetgeen hiervoor is beschreven, denken wij onder andere aan de politieke instabiliteit in het Midden Oosten, de vluchtelingenproblematiek in Europa en een mogelijke uittreding van Engeland uit de EU.
 • Anderzijds zullen de historisch lage rente en de zeer beperkte inflatie de consumentenbestedingen blijven stimuleren en de basis vormen voor goede bedrijfsresultaten.

Beleggingsstrategie

 • Sinds het begin van 2016 hebben wij in drie stappen het aandelenrisico binnen de beleggingsportefeuilles van onze klanten afgebouwd. Enerzijds door het verkopen van aandelen en anderzijds door de aankoop van zogenaamde ‘short’ trackers. Dit zijn beleggingsfondsen (ETF) waarvan de koers stijgt indien de beurs, waaraan zij gelieerd zijn, daalt.
 • Door de recente aankoop (10 februari 2016) van een short tracker op de S&P 500 is de gevoeligheid naar aandelen van onze portefeuilles wederom gedaald richting het minimum van de afgesproken bandbreedtes van de risicoprofielen die wij hanteren.
 • Ook voor obligaties hanteren wij al geruime tijd een defensief beleid, dat zich uit in korte looptijden, hoge kwaliteit van de uitgevende instellingen en goed verhandelbare posities.
 • Naast spreiding van de aandelenportefeuille is het belangrijk om duidelijke accenten te leggen op bepaalde regio’s en bedrijfssectoren, omdat er grote verschillen zijn in de economische ontwikkelingen wereldwijd. De nadruk ligt op dit moment op Europa en de VS. Op sectorniveau benadrukken wij de belangen in bedrijfstakken die profiteren van consumentenbestedingen en minder kwetsbaar zijn voor economische tegenvallers, zoals farmacie. Net als in 2015 hebben wij nog steeds geen belangen in de energie en grondstoffensectoren.
 • Gezien de turbulentie op de beurzen hebben we de portefeuilles van onze klanten verder beschermd. Dit in afwachting van nieuwe kansen (buy on weakness) die zich zullen aandienen. Indien de wereldeconomie blijft groeien en de westerse economieën (zoals wij verwachten) niet in een recessie hervallen dan kan blijken dat de huidige koersdalingen voor aantrekkelijke aankoopmomenten zorgen. Tot die tijd geven wij voorrang aan ons devies ‘preserving value'!