Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Wealtheon Beleggingsvisie - februari 2018

Marktontwikkelingen

 • De laatste dagen doken de aandelenmarkten wereldwijd fors lager.
 • Deze beweging lijkt een teken van een groeiend besef onder de beleggers dat een sterke Amerikaanse economie (omwille van stijgende lonen) de inflatie zou kunnen aanwakkeren, met als gevolg dat de rente sneller zal stijgen dan verwacht.
 • Hogere renteniveaus zouden een rem op de groei van de Amerikaanse economie vormen, nog altijd de grootste economie ter wereld.
 • Op de onderstaande lange termijn-grafiek kan men zien dat de recente correctie niet uitzonderlijk is, maar eerder een teken van winstneming naar aanleiding van een sterke stijging in januari.

Economisch oordeel Wealtheon

 • Hoewel de huidige wereldeconomie in zijn algemeenheid in goede staat is, zal de economische groei in 2019 eerder gelijk aan 2018 zijn in plaats van hoger.
 • De meeste (voorspellende) macro-economische indicatoren laten een positieve trend zien wat voor de nabije toekomst essentieel is ter ondersteuning van de aandelenmarkten. Echter, wij kunnen niet voorbijgaan aan het feit de groei van de Chinese economie nog steeds vertraagt.
 • Ons macro-economisch oordeel is momenteel voor de meeste economieën ‘Gematigd Positief’, maar als de rente verder stijgt, zullen wij ons oordeel omzetten in ‘Neutraal’.
 • Op de aandelenmarkten is er al een tijdje sprake van hoge koers/winst verhoudingen ten opzichte van de historische gemiddelden. Dit zorgt voor de nodige spanning onder de beleggers wat zich vertaalt in een bovengemiddelde marktvolatiliteit.
 • De angst voor inflatie zou overtrokken kunnen zijn omdat de Amerikaanse minimumlonen in januari van dit jaar eenmalig werden verhoogd. Het is verre van zeker dat dit het begin is van een aanhoudende trend.
 • De meeste bedrijfswinsten ontwikkelen zich nog steeds goed en lijken dit in 2018 vol te houden, gesteund door een lage(re) werkloosheidsgraad, aanhoudende jobcreatie en toenemende consumentenbestedingen. Tegelijkertijd signaleren wij dat de groei van de bedrijfswinsten in 2019 die van 2018 niet lijken te gaan overtreffen.
 • Alhoewel de huidige lage obligatierendementen geen alternatief zijn voor aandelenrendementen, is het niet uitgesloten dat een verschuiving van aandelen naar obligaties zich manifesteert indien de rentes blijven stijgen.
 • De Westerse economieën tonen nog altijd een redelijke groei en zouden vooralsnog een hogere rente moeten kunnen absorberen.

Aandelenstrategie

 • Zolang wij ‘Gematigd Positief’ zijn, blijven wij licht overwogen in aandelen met inachtneming van de bandbreedtes passend bij uw risicoprofiel.
 • Onze huidige selectie bevat 33 aandelen en goed gediversifieerde ETF’s wat het totale risico op uw portefeuille verlaagt.
 • De focus ligt nog altijd op cyclische sectoren, die het meeste voordeel halen uit economieën die een aanhoudende groei hebben.
 • Voor recent gestarte cliënten die nog over genoeg cash beschikken, beschouwen wij deze marktcorrectie als een korte termijn koopmoment.

Obligatiestrategie

 • Onze obligatieselectie bestaat uit kwaliteitsobligaties.
 • De gemiddelde looptijd is 2,3 jaar, waardoor de gevoeligheid voor een stijgende rente beperkt is.
 • Verschillende beleggingen hebben een coupon, waarvan de waarde zal toenemen indien de rente en de inflatie stijgen.

Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw portfolio manager.

Met vriendelijke groet,

Wealtheon Beleggingscomité