Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Wealtheon Beleggingsvisie - januari 2016

Huidige situatie

 • Het jaar 2016 is de eerste week onrustig gestart met aandelenmarkten die wereldwijd aanzienlijk terrein moesten prijsgeven. De bekende Morgan Stanley Wereld Aandelenindex (MSCI world) daalde in de eerste 4 handelsdagen van het jaar ruim 5%, één van de slechtste openingen van een beursjaar ooit.
 • Als belangrijkste reden voor het negatieve sentiment wordt de situatie in China genoemd. Beleggers raken er steeds meer van overtuigd, dat de groeimotor van de Chinese economie hapert en dat zelfs een harde landing tot de mogelijkheden behoort. Dit zet de beurs in China onder druk en heeft de overheid ertoe aangezet om drastische maatregelen te treffen, zoals het (tijdelijk) stopzetten van de beurshandel en het devalueren van de Chinese munt.
 • Naast aandelenkoersen, zijn ook de olieprijzen nog steeds bezig met een daling. De Brent olie noteerde op 7 januari kortstondig een dieptepunt van ± USD 32, waar zo’n anderhalf jaar geleden nog bijna USD 110 werd betaald. Hoewel de gevolgen hiervan zowel positief als negatief kunnen worden uitgelegd, is de aanleiding van de dalende olieprijs toch vooral het vooruitzicht van overproductie en een zwak herstellende wereldeconomie.
 • Deze week publiceerde de Wereldbank haar prognoses voor de economische groei in 2016. Hieruit bleek dat deze neerwaarts zijn bijgesteld: van 3,4% naar 2,9%. Ook het IMF gaf recent aan dat met name de groeivertraging in China en de opkomende markten zal leiden tot lagere groeiprognoses van de wereldeconomie.

Vooruitzichten

 • De wereldeconomie zal in 2016 naar verwachting 3,2% groeien, weliswaar met grote regionale verschillen zoals ook in 2015 het geval was.
 • Zo zullen de Westerse landen hun gematigde groeipatroon voortzetten met vooral in Europa nog steun vanuit monetaire hoek. De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente laag houden en trachten de inflatie op het gewenste niveau van 2% te krijgen. In de VS is men vorige maand begonnen met de eerste renteverhoging sinds 2006. Verwacht wordt dat verdere verhogingen beperkt in aantal en omvang zullen zijn. Immers, het verwachte groeitempo in Amerika is gematigd (2,4% in 2016) en van inflatie is amper sprake.
 • Een grotere uitdaging ligt er voor de opkomende markten, die last hebben van toenemende schuldposities en afnemende opbrengsten uit olie en andere grondstoffen. Belangrijk hierbij is de matige ontwikkeling van de Chinese economie, aangezien deze één van de grootste afnemers van grondstoffen is.
 • Per saldo is ons oordeel over de wereldeconomie ‘gematigd positief’. Dat valt te verklaren uit het feit dat er in het algemeen nog steeds sprake is van een geleidelijke expansie. Echter, er zijn onzekerheden die het voorgenoemde scenario negatief kunnen beïnvloeden. Wij denken onder andere aan de politieke instabiliteit in het Midden Oosten, de vluchtelingenproblematiek in Europa en een mogelijke uittreding van Engeland uit de EU.
 • Anderzijds zullen lage rente en inflatie de consumentenbestedingen blijven stimuleren en de basis vormen voor goede bedrijfsresultaten.

Beleggingsstrategie

 • Wealtheon heeft in het 3e en 4e kwartaal van 2015 reeds winst genomen op een deel van de aandelenportefeuille. De aanleiding hiervoor was het verzwakte beursklimaat, dat zich na de zomerperiode aandiende.
 • Voor obligaties hanteren wij al geruime tijd een defensief beleid, dat zich uit in een gemiddelde korte looptijd voor onze selectie, hoge kwaliteit van de uitgevende instellingen en goed verhandelbare posities.
 • Als gevolg van de meest recente koersdalingen op de aandelenmarkten, hebben wij de hoeveelheid liquiditeiten verder opgehoogd, in afwachting van een beter beurssentiment. Het eerste doel is het beschermen van de opgebouwde resultaten van de afgelopen jaren. Hiernaast zullen wij gebruik maken van lagere koersen om posities bij te kopen.
 • Naast spreiding van de aandelenportefeuille is het belangrijk om duidelijke accenten te leggen op bepaalde regio’s en bedrijfssectoren, omdat er grote verschillen zijn in de wereldwijde economische ontwikkelingen. De nadruk van ons beleid ligt op dit moment op Europa en de VS. Op sectorniveau benadrukken wij de belangen in bedrijfstakken die profiteren van consumentenbestedingen en minder kwetsbaar zijn voor economische tegenvallers, zoals farmacie. Nog altijd zijn wij niet belegd in de grondstoffen- en energiesectoren.
 • Voor dit moment dus: meer liquiditeiten en een voorzichtig beleid tot zich nieuwe kansen aandienen. Van dat laatste zijn wij overtuigd.

U mag er vanzelfsprekend op vertrouwen dat we de ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen. Indien nodig zullen wij verdere maatregelen nemen om uw vermogen te beschermen. Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, aarzelt u dan niet om ons te contacteren.