Rendement berekenen

Wat is het rendement op uw vermogen?

Bereken rendement

Kwartaalbericht

Ontvang de actuele beleggingsvisie

Schrijf in

Wealtheon Beleggingsvisie - Juni 2016

Waarom deze update?

Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat op 23 juni 2016 in het Verenigd Koninkrijk een referendum wordt georganiseerd. Het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie hebben al vele decennia een moeizame relatie. Het land is sinds 1973 lid van de EU maar is uitgesproken kritisch tegenover verregaande Europese integratie. De huidige regering Cameron heeft de Britse bevolking beloofd dat het zich in een referendum mag uitspreken voor of tegen lidmaatschap van de Europese Unie. Het referendum wordt gehouden op 23 juni 2016. Het mogelijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk wordt wel aangeduid met de term 'Brexit' (British exit).

Hoe kijken wij aan tegen het huidige investeringsklimaat?

  • Onze macro-economische oordelen zijn gematigd positief tot neutraal: dit betekent dat er goede kansen op rendement zijn maar dat enige voorzichtigheid met betrekking tot bovengemiddelde volatiliteit betracht dient te worden.
  • De MSCI wereld aandelenindex (in lokale valuta) is nog niet door zijn laatste (medio april) hoogtepunt heen gestegen en laat per saldo een dalende trend zien (zie de 3 groene cirkels).

  • De waarderingen (koers-winstverhouding) van zowel Europese als Amerikaanse aandelen bevinden zich boven hun 10-jarig gemiddelden. Hierdoor is de markt gevoelig voor slecht nieuws
  • De uitslag van het EU-referendum valt vooralsnog niet te voorspellen. Uit het onderstaande Bloomberg overzicht en de vele peilingen die continue gehouden worden, blijkt dat er ongeveer evenveel Ja-stemmers als Nee-stemmers zijn. De uitkomst van het referendum hangt dus af van de ‘zwevende’ kiezers.

  • We bevinden ons in de zomerperiode, bekend om lagere handelsvolumes op de beurzen. Hierdoor bestaat er grotere kans op bovengemiddelde koersuitslagen
  • De wereldeconomie groeit matig waardoor onzekere beleggers sneller aandelen gaan verkopen, hetgeen leidt tot (tijdelijk) dalende beurzen.

Hoe vertalen wij dit in uw portefeuille?

  • Omdat het niet te voorspellen is wat de impact van dit historische EU-referendum op de aandelenbeurzen zal zijn en wij onszelf in deze fase de primaire doelstelling van vermogensbehoud opleggen, hebben wij besloten om drie aandelenposities ter grootte van 10% van het aandelensegment te verkopen. De risicogevoeligheid van uw portefeuille is hiermee verlaagd. De verkoopopbrengst houden wij voorlopig in liquiditeiten aan met het doel om deze op 24 juni al dan niet te herbeleggen, afhankelijk van de marktcondities op dat moment.